Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane kształcenie językowe (język francuski) 4100-IMZKJFRA
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i aktywny udział w nich: 20% oceny końcowej (Weryfikacja następujących efektów uczenia się: S_W04, S_W21, S_K05, S_K06)

Test sprawdzający wiedzę: 40% oceny końcowej (Weryfikacja następujących efektów uczenia się: S_W01, S_W02, S_W04, K_W21)

Praca projektowa i prezentacja: 40% oceny końcowej (Weryfikacja następujących efektów uczenia się: S_W03, S_U01, S_U04, S_U05, S_K14, S_K05, S_K06)

Metody dydaktyczne:

Metody podawcze: prezentacja multimedialna

Praca studentów podczas zajęć synchronicznych:

- samodzielna: obejrzenie filmu i odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie, lektura tekstu, wykonanie zadania,

- w parach i podgrupach: wykonanie zadania, prezentacja przygotowanego materiału

Metody aktywizujące studentów:

- praca projektowa

- wspólne tworzenie słownika na platformie Kampus

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 18
Elżbieta Sielanko-Byford 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)