Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do problematyki zwierzęcej w filozofii 3700-AZm-L1-7-WPZF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Szczegółowa literatura przedmiotu zostanie podana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Pod koniec każdego wykładu studenci odpowiadać będą pisemnie na trzy pytania sprawdzające. Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie można otrzymać 1 punkt. Dokładny sposób przeliczania punktów na oceny zostanie podany podczas pierwszego wykładu.Podczas konwersatorium oceniane będą aktywność i przygotowanie do zajęć (50%) oraz przygotowanie co najmniej 3 krótkich prac pisemnych (terminowość, jakość argumentacji, zrozumienie źródeł) (50%). Studenci otrzymają szczegółowe informacje na temat zaliczenia konwersatorium na pierwszych zajęciach w drugim semestrze.

Ocena końcowa stanowi średnią ocen z wykładu i konwersatorium.

Zakres tematów:

Konwersatorium poświęcone będzie analizie tekstów autorów współczesnych. Pierwsza część zajęć będzie dotyczyła filozofów wywodzących się z tradycji anglosaskiej (analitycznej), np. P. Singera (utylitaryzm), T. Regana czy S. Donaldson i W. Kymlicki (teoria praw). W drugiej części konwersatorium zajmiemy się myślą kontynentalną – od biopolitycznego podejścia G. Agambena

Metody dydaktyczne:

Dyskusja kierowana, praca samodzielna, przygotowanie prac pisemnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Skonieczny 33/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)