Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i historia sztuk pięknych w kontekście porównawczym 3001-P1A3BL-B1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 44
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego testu kontrolnego

Zakres tematów:

1. „Mówiące malarstwo” – „milcząca poezja”. Mimetyczne teorie sztuki w antyku greckim i rzymskim

2. Ikonologia – renesansowa koncepcja łączenia słowa z obrazem i nowoczesna metodologia badań porównawczych

3. Sztuki „czasowe” i „przestrzenne”. Laokoon Gottholda Ephraima Lessinga

4. Od romantycznych koncepcji syntezy i korespondencji sztuk – przez semiologię – do praktycyzmu Ulricha Weissteina

5. Retoryka słowa a retoryka obrazu

6. „Ikonosfera” i jej rola w kształtowaniu wyobraźni pisarza

7. Znak ikoniczny a symbol i metafora

8.Techniki artystyczne (montaż, kolaż, groteska) w literaturze

9. Hermana Brocha pojęcie kiczu w literaturze i sztukach plastycznych

10. Literatura jako przedmiot twórczości plastycznej (ilustracja, czyli wizualna reprezentacja tekstu; tematy i motywy literackie w malarstwie itp.)

11. Obraz plastyczny jako przedmiot konkretyzacji literackiej (ekfraza)

12. Gatunki z pogranicza sztuk: obraz narracyjny, wizja, capriccio

13. Poezja konkretna (unaoczniona)

14. Literatura a film

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 10
Olaf Krysowski 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)