Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia w prawie rodzinnym i opiekuńczym (dla studiów dziennych i wieczorowych) 2500-PL-PS-SP304-05
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

"• Podstawą zaliczenia jest przygotowanie w grupie 3 osób badania rodziny ( przeprowadzenie wywiadu i obserwacji, formułowanie hipotez do weryfikacji, badanie testami i ich opracowanie).Praca polega też na integracji uzyskanego materiału i sformułowania opinii na piśmie.

• przygotowanie analizy wybranej metody diagnostycznej w grupie 3-osobowej

• obecność na zajęciach (dopuszczalna 2 nieobecności),

• zaliczenie kolokwium składającego się z 20 pytań zamkniętych i 3 otwartych,

• Ocena końcowa wystawiana będzie na podstawie wyniku z kolokwium (ocena indywidualna) oraz raportu z badania psychologicznego (ocena dla 3 osób ).

Ocena końcowa wystawiana będzie na podstawie wyniku z kolokwium (ocena indywidualna) oraz raportu z badania psychologicznego (ocena dla 3 osób ).

"

Zakres tematów:

"1. Zajęcia organizacyjne – omówienie tematyki zajęć, wymagań, charakterystyka pracy diagnostycznej wykonywanej przez studentów

2. Formy ingerencji sądu we władzę rodzicielską, psychologiczne skutki rozwodu rodziców, Co oznacza dobro małoletniego dziecka jako przesłanka odmowy udzielenia rozwodu. Opieka naprzemienna

3. Podstawowe problemy przygotowania diagnozy psychologicznej w sprawach rodzinnych - pytania sądu, etapy pracy psychologa – formułowanie hipotez diagnostycznych, dobór metod ,obszary diagnostyczne.

4. Zasady opracowania opinii w sprawach opiekuńczych , związek emocjonalny dziecka z opiekunami

5. Metody badania dzieci w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (diagnoza więzi).

6. Metody badania więzi w rodzinie - Test Stosunków Rodzinnych( TSR) E. Bene i J. Anthonyego oraz Test Relacji Rodzinnych (TRR)

7. rysunek jako metoda poznawania dziecka i jego relacji z członkami rodziny oraz wstęp do rozmowy czy wywiadu z dzieckiem.

8. Znaczenie obserwacji i wywiadu dla określenia relacji dziecka z rodzicami. Formułowanie pytań – wskaźniki diagnostyczne

9. Metody projekcyjne –TAT,CAT i inne w diagnozie sytuacji dziecka w rodzinie

10. Kompetencje wychowawcze rodziców – metody oceny - Test Kompetencji Rodzicielskich, CUIDA

11. Zjawiska patologiczne w rodzinie i ich konsekwencje dla rozwoju dzieci:

– uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu

- krzywdzenie dzieci – podstawowe problemy psychologicznego badania dzieci krzywdzonych

12, 13 i 14 – studenci referują przeprowadzone badania przypadków

15. – kolokwium

"

Metody dydaktyczne:

Uczestnicy zapoznają się z metodami badań psychologicznych stosowanych w opiniach psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Studenci przygotowują prace, w których przedstawiają wyniki prowadzonych przez siebie badań diagnostycznych jakiejś rodziny pod kątem struktury rodziny, więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami, kompetencji wychowawczych rodziców, przejawów krzywdzenia dziecka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:00 - 17:30, sala 303
Małgorzata Toeplitz-Winiewska 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)