Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UE w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego 2105-M-D1UEBM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Agata Dziewulska, „Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla strategii bezpieczeństwa UE”, Warszawa: Centrum Europejskie UW, 2016

Patrycja Sokołowska, „Bilans działalności misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie”, ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO, 2009/2010

Aleksandrowicz, Tomasz (2011) „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej”, Warszawa: Difin

Soja, Małgorzata (2011) „Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku”, Wydawnictwo Adam Marszałek

Zięba, Ryszard (red.)(2008) „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”, WAiP

Anne-Marie Le Gloannec, Bastien Irondelle and David Cadier, „New and Evolving Trends in International Security”, Transworld Working Paper nr 13, kwiecień 2013

Gracjan Cimek „BRICS - w kierunku nowego reformizmu w polityce mie ̨dzynarodowej”, KONTEKSTY SPOŁECZNE, 2013, strony 62-72

Paddy Ashdown, "Swords and Ploughshares: Bringing Peace to the 21st Century", Orion Publishing, 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student będzie:

znał historię rozwoju inicjatyw związanych z zakresem bezpieczeństwa we Wspólnotach Europejskich/Unii Europejskiej,

znał instrumenty oddziaływania UE w sytuacjach, zagrażających bezpieczeństwu w Europie,

potrafił analizować najważniejsze procesy i zjawiska historyczne warunkujące europejskie procesy integracyjne w sferze polityczno-obronnej oraz umiejscawiania ich w całokształcie integracji w ramach Unii Europejskiej,

umiał określać i interpretować podstawowe determinanty, mechanizmy i cele funkcjonowania unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w kontekście zarówno sytuacji wewnętrznej w ramach Unii Europejskiej, jak i na arenie międzynarodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie eseju.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa współczesnej Europy

Pojęcie zagrożenia dla bezpieczeństwa, źródła i charakter zagrożeń

Szkoła Kopenhaska - sekurytyzacja

Pozycja gospodarcza i militarna UE w świecie

BRICS jako nowe zjawisko w ładzie światowym

ONZ: prawodawstwo i możliwości kontrolowania ładu światowego

Europejska Wspólnota Obronna i Europejska Wspólnota Polityczna - założenia i realizacja

Europejska Współpraca Polityczna

Unia Zachodnia/Zachodnioeuropejska a NATO: historia współistnienia

Europejskie wizje systemu obrony przed zagrożeniami

Zasoby wojskowe UE i jej państw członkowskich

Organizacja i finansowanie misji wojskowych UE

Zasoby cywilne UE i zdolności cywilne

Organizacja i finansowanie misji cywilnych UE

Misja UE w Afganistanie

Misje UE w Bośni i Hercegowinie

Rola UE w stabilizowaniu Kosowa

Specjalny Przedstawiciel UE

Europejska Strategia Bezpieczeństwa

Strategia Globalna UE

Obecny stan zaawansowania współpracy instytucjonalnej w celu realizacji WPZiB oraz WPBiO

Metody dydaktyczne:

Wykład na platformie e-learningowej z wykorzystaniem form interaktywnych, materiałów audiowizualnych komentowanych oraz do samodzielnejanalizy, zestawów do samoewaluacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 109 - ogólna
Agata Dziewulska 41/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)