Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Climate Change “101” - Interdisciplinary introduction to the contemporary climate crisis 2500-F04-OG
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w formie elearningowej.

Dwa spotkania w formie dyskusyjnej online na żywo, nieobecności mogą być usprawiedliwione w uzasadnionych przypadkach.

Wykonanie cotygodniowych zadań i quizów do poszczególnych lekcji.

Test wielokrotnego wyboru.

Wszystkie drobne quizy i zadania wykonywane w trakcie kursu składają się sumarycznie na 50% punktów do oceny końcowej. Kurs jest tak skonstruowany, że z tej części, jeśli się chce i wkładając w to wysiłek powtarzania zadań, zawsze można uzyskać maksimum punktów.

Drugie 50% punktów do oceny pochodzi z końcowego testu, który jest losowany z tej samej puli pytań, ale można go zrobić maksimum 3 razy, a końcowa ocena jest średnią z podjętych prób. Końcowy test ma też ograniczenie czasowe.

Zasady oceniania.

100%-92% - 5 (bardzo dobry)

91,99%-84% - 4.5 (dobry+)

83,99%-76% - 4 (dobry)

75,99-68% - 3.5 (dostateczny+)

67,99%-60% - 3 (dostateczny)

59,99-0% - 2 (niedostateczny)

Oceny zostaną przeniesione do USOS w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Zakres tematów:

Blok przyrodniczy: Współzależność, jako podstawowa cecha procesów zachodzących w ekosystemach. Zależności pomiędzy klimatem a środowiskiem, wpływ zmiany klimatu na ekosystemy i gatunki, współczesny kryzys ekologiczny i bioróżnorodności, tempo wymierania gatunków. Granice planetarne. Możliwości i ograniczenia związane z pochłanianiem dwutlenku węgla w różnych ekosystemach: rola oceanów i życia w oceanach, rolnictwa i gleby, lasów i lasów naturalnych, bagien. Potrzeba zachowania i ochrony dzikiej przyrody. Bioróżnorodność w miastach i dobre praktyki z nią związane.

Blok społeczno-ekonomiczny: Zmiana klimatu i kryzys ekologiczny, jako przykłady tragedii dóbr wspólnych. Współzależności pomiędzy ekonomią, energetyką, globalną gospodarką, a emisjami dwutlenku węgla. Trudności i szanse, jakie daje podejście ekonomiczne w szukaniu rozwiązań dla zmiany klimatu.

Blok psychologiczny: Postawy społeczne wobec zmiany klimatu, Denializm, perspektywa teorii usprawiedliwiania systemu, modele alternatywne i współdziałanie. Relacje człowiek – przyroda, hipoteza biofilii, znaczenie kontaktu z przyrodą dla zdrowia i zdrowia psychicznego, poznawcze i emocjonalne mechanizmy zaprzeczania zmianie klimatu, modele żałoby związane ze stratami związanymi z przyrodą, rola poczucia sprawczości, lęk klimatyczny, depresja klimatyczna. Psychologia działania na rzecz klimatu. na poziomie indywidualnym i zbiorowym. Co osoba, grupa, zbiorowość może zrobić dla klimatu?

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie elearningowej.

Dwa spotkania w formie dyskusyjnej online na żywo, nieobecności mogą być usprawiedliwione w uzasadnionych przypadkach.

Wykonanie cotygodniowych interaktywnych zadań i quizów do poszczególnych lekcji.

Test wielokrotnego wyboru

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Malinowski, Magdalena Budziszewska 98/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)