Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dynamics of American Political Parties: Continuity and Change (Dynamika amerykańskich partii politycznych: ciągłość i zmiana) 4219-RS250
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

1: Wprowadzenie do zajęć i sprawy organizacyjne

2: Teoria partii politycznych. Amerykańskie spektrum polityczno-ideologiczne

Definicja, powstanie i rodzaje partii politycznych. Funkcje partii a systemie politycznym. Partie a grupy interesów. Rola partii politycznych w demokracji. Systemy partyjne.

Ideologie polityczne. Lewica-prawica; liberalizm-konserwatyzm; Demokracji – Republikanie. Rola partii w amerykańskiej polityce.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 1); Dolbeare/Medcalf, pp. 29−45, 217−218, 222−224 (ideologies).

Literatura uzupełniająca: Bibby, pp. 3−18 or Eldersveld, pp. 3−20 or Pomper, pp. 1−19; Grossman, Hopkins (ch. 2 – parties and ideologies).

3: Amerykańskie partie i system partyjny w XVIII i XIX wieku

Partie polityczne a ideologia republikańska (intencje Ojców Założycieli a rzeczywistość polityczna). Rozważania Madisona nt. „fakcji” (Federalista nr 10). Przemówienie pożegnalne Waszyngtona. Federaliści vs Anty-federaliści. Pierwszy system partyjny: Federaliści vs (Demokratyczni) Republikanie. Drugi system partyjny. Demokraci vs Wigowie. Andrew Jackson I wprowadzenie „systemu łupów”. Powstanie i rola miejskich “maszyn partyjnych”. Republikanie vs Demokraci – powstanie trzeciego systemu partyjnego.

Literatura: Bibby, pp. 24−29; Reichley, pp. 17−49 or Hershey (ed.), p. 78-97.

Literaura uzupełniająca: Rusinowa, pp. 15−63, 75−120, 135−151; or Eldersveld, pp. 21−32; Pomper, pp. 70−84 (party machines); Plunkitt.

4: Amerykańskie partie i system partyjny w XX wieku

Amerykański system polityczny w czasach „Progressive Era”: liderzy partyjni, kluczowe wybory. Ewolucja systemu partyjnego w czasach prezydentury FDR. Partia Demokratyczna i „wielka koalicja”. Partie wobec Ruchu Praw Obywatelskich. Prezydentura Reagana i „konserwatywna kontrrewolucja”.

Literatura: Hershey (ed.), p. 97-141

Literatura uzupełniająca: Rusinowa, pp. 177−241; Bibby, pp. 29−34; Epstein, pp. 208–225; Sundquist, pp. 413-449.

5: Partie “trzecie” w USA. Charakterystyka i przyczyny stabilności systemu dwupartyjnego.

Przyczyny i okoliczności powstawania partii „trzecich”. Ich rola w systemie politycznym. System dwupartyjny i jego charakterystyka. Przyczyny stabilności systemu dwupartyjnego w USA.

Literatura: Gillespie (rozdział 1); Hershey, Party Politics in America (ch. 2).

Literatura uzupełniająca: Gillespie (entire book); Rosenstone/Behr/Lazarus, pp. 81–183; Rusinowa, 67−74, 242−250, 254−256; Sifry.

6: Partie i wybory

Rola wyborów w amerykańskiej demokracji. Proces nominacji kandydatów. Rodzaje wyborów w USA. Zbieranie funduszy. Kampanie polityczne. Rola pieniędzy w amerykańskich wyborach.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 9-12)

Literatura uzupełniająca: O’Connor/Sabato, pp. 466−493, 510−544; Keefe, pp. 87−131 or Bibby, pp. 197−242; Beck/Sorauf, pp. 227−367; Eldersveld, pp. 269−382; Maisel (2), pp. 91¬¬–134.

7: Partie i wyborcy

Afiliacja partyja w USA. Frekwencja wyborcza. Przesunięcia na amerykańskiej scenie politycznej.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 6, 8)

Literatura uzupełniająca: Shafer, Spady; Bibby, pp. 247−275; Keefe, pp. 183−223; Beck/Sorauf, pp. 147−226, Eldersveld. pp. 73−87; Sundquist, pp. 11−34 (realignment).

8: Struktura i organizacja amerykańskich partii politycznych

Lokalne i stanowe struktury partyjne. Krajowe (federalne) struktury partyjne. Aktyw polityczny.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 3-5)

Literatura uzupełniająca: Bibby, pp. 81−108; Eldersveld, pp. 91−191; Maisel (2), pp. 56–76.

9: Partie a sprawowanie władzy

Partie w Kongresie i w legislaturach stanowych. Partie w organach władzy wykonawczej i w sądach.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 13-15)

Literatura uzupełniająca: Maisel, pp. 299−340.

10: Współczesna Partia Demokratyczna

Literatura: Democratic Party Platform; Hershey (ed.), p. 143–154.

Literatura uzupełniająca: Brewer M. D, Stonecash J. M.,pp. 197–199.

11: Współczesna Partia Republikańska

Literatura: Republican Party Platform; Hershey (ed.), p. 143–154.

Literatura uzupełniająca: Gould (ch. 13); Brewer M. D, Stonecash J. M.,pp. 166–197.

12: Współczesne partie „trzecie” w Stanach Zjednoczonych

13: Co dalej? Amerykańskie partie polityczne w XXI wieku

Rola partii politycznych w amerykańskiej polityce. Przyszłość amerykańskich partii politycznych.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 16); Brewer M. D, Stonecash J. M., pp.200–211.

14: Podsumowanie kursu i wystawienie ocen

Metody dydaktyczne:

Krytyczna analiza tekstów źródłowych i opracowań

Praca grupowa

Studia przypadków

Praca pisemna

Prezentacje multimedialne

Krótkie filmy i dokumenty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 13:00, sala 1.270
Marcin Gajek 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)