Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ceramiczne warsztaty w teorii i praktyce 1300-WCWTP-OG
Praktikum (PRAK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Pravoslav Rada: Techniki ceramiki artystycznej. Warszawa, Wyd.. artystyczne i filmowe, 1993.

Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., Surowce ceramiczne, Wyd. Geol., Warszawa,1991, 397.

Wyszomirski P., Galos K., Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, Wyd. AGH, Kraków, 2007, 283.

Flis B., Wyszyńska A., Zarys technologii ceramiki, Wyd. Szk. i Pedagog., 1984, Warszawa, 512.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu zajęć:

- posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu właściwości użytkowych materiałów ceramicznych;

- posiada wiedzę na temat podstawowych surowców wchodzących w skład różnych mas i szkliw ceramicznych oraz zasadach ich doboru do wytwarzania danego rodzaju materiałów;

- posiada wiedzę z zakresu projektowania mas ceramicznych;

- posiada wiedzę na temat metod formowania;

- posiada podstawową wiedzę z zakresu wzornictwa, która pozwala mu na projektowanie kształtu oraz dekoracji na wyrobach ceramicznych;

- ma wiedzę o podstawowej technologii stosowanej w ceramice klasycznej oraz urządzeń ceramicznych występujących z zakładach ceramicznych

Student po zakończeniu zajęć:

- posiada bazowy zasób umiejętności pracy z materiałami ceramicznymi, zna podstawy procesów technologicznych, potrafi obsługiwać podstawowe urządzenia i narzędzia warsztatu ceramicznego

- potrafi zaprojektować kształt wyrobu ceramicznego, dobrać rodzaj i materiał wykonanych na nim dekoracji;

- posiada umiejętność praktycznego wykorzystanie zdobytych wiadomości

- potrafi posługiwać się technikami i technologią przy tworzeniu i realizacji projektów w obrębie ceramiki artystycznej;

- ma umiejętność pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętności nabyte przez studenta podczas zajęć są oceniane podczas zajęć, w związku z tym najistotniejszym kryterium oceniania jest obecność na zajęciach oraz wykonanie własnego projektu w poznanych technikach.

Zakres tematów:

Celem praktikum jest zapoznanie studenta z tematyką projektowania ceramiki artystycznej, w tym z metodami jej kształtowania i zdobienia, w powiązaniu z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców ceramicznych. Podczas zajęć będzie możliwa realizacja autorskich projektów w poznanych technikach.

Program zajęć obejmuje: 5 wykładów, do wysłuchania w formie asynchronicznej, podczas których omówiony zostanie:

- historia i rozwój ceramiki klasycznej;

- omówienie surowców, wykorzystywanych w ceramice;

- rodzaje i klasyfikacja wyrobów ceramicznych;

- omówienie rodzaju, składu i właściwości mas ceramicznych;

- omówienie podstawowych etapów procesu produkcji ceramiki klasycznej (zestawienie surowców, homogenizacja masy, formowanie, suszenie oraz wypalanie i wykańczanie).

Oraz 10 trzygodzinnych zajęć praktycznych, które obejmą:

- przygotowanie materiałów i surowców wykorzystywanych w ceramice;

- naukę zestawiania mas ceramicznych, w tym omówienie właściwości i przygotowanie masy lejnej;

- przygotowanie wybranej figurki z wykorzystaniem własnoręcznie zestawionej masy lejnej i form gipsowych;

- budowę form przestrzennych z wałków, płatów, w tym z wykorzystaniem form gipsowych;

- zaprojektowanie i przygotowanie wyrobu ceramicznego z wykorzystaniem wybranych technik kształtowania masy plastycznej wytworzonej na bazie surowców krajowych;

- metody zdobienie ceramiki, w tym wprowadzenie do różnych technik szkliwienia;

- zastosowanie szkliwa jako wybranej metody zdobienia ceramiki wraz z określeniem wpływu jego składu na efekt wizualny i użytkowy zdobionego materiału.

- zaprojektowanie i wykonanie biżuterii ceramicznej z uwzględnieniem poznanych metod kształtowania i zdobienia ceramiki

Metody dydaktyczne:

Zajęcia maja formułę warsztatową. Wiedza i umiejętności nabyte przez studenta podczas zajęć są oceniane podczas zajęć, w związku z tym najistotniejszym kryterium oceniania jest obecność na zajęciach oraz wykonanie własnego projektu. Wykład realizowany w formie asynchronicznej (10h), zajęcia praktyczne: 35h

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 14:15 - 17:00, sala S043
Justyna Domańska-Siuda 11/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)