Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surowce mineralne oceanu światowego 1300-WSMO201
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Surowce mineralne oceanu światowego 1998, Depowski S., Kotliński R., Ruhle E., Szamałek K. Wyd. Naukowe Scholar

Geologia i surowce mineralne oceanów. Mizerski W.& Szamałek K. 2009 PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu wykładów student lepiej rozumie imperatywy działania ludzkości w najbliższych dekadach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Znają potencjalne zagrożenia związane z eksploatacją kopalin. Orientują się w układzie światowych zasobów morskich kopalin oraz wiodących państw eksploatujących te zasoby. Znają genezę kopalin, rodzaje minerałów użytecznych, genezę oceanów i ich budowę.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie wiadomości przekazanych na wykładzie. Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Zakres tematów:

Pojęcie i podział zasobów oceanicznych. Podstawy prawne badań i wykorzystania kopalin oceanicznych. Badania geologiczne oceanów. Podstawy genezy i geologii oceanów. Konkrecje polimetaliczne. Polimetaliczne rudy siarczkowe i iły metalonośne. Kobaltonośne naskorupienia. Złoża okruchowe. Złoża węglowodorów (w tym gazohydratów). Złoża węgli. Złoża surowców chemicznych. Złoża kamieni szlachetnych. Udział Polski w światowych badaniach oraz polskie złoza morskie.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja w trakcie wykładu, zachęta do formułowania pytań ze strony studentów, prezentacja na wykładzie próbek skał i minerałow morskich.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:15 - 16:00, sala 1012
Krzysztof Szamałek 13/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)