Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chór Wydziału Matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-00CWM-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Chór Wydziału Matematyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Strona przedmiotu: http://kultura.mimuw.edu.pl/chor/rekrutacja/
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Do rejestracji na przedmiot jest wymagane przejście postępowania kwalifikacyjnego, które odbywa się każdorazowo w czerwcu i wrześniu poprzedzającym dany rok zajęć.

Od uczestników nie wymaga się przygotowania muzycznego ani wcześniejszego uczestnictwa w zajęciach wokalnych. Jedynym kryterium przyjęcia do grupy jest pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego. Szczegóły znajdują się na stronie: http://kultura.mimuw.edu.pl/chor/rekrutacja/


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia poznanie teorii i historii muzyki, naukę prawidłowej emisji głosu w ramach zajęć indywidualnych i prób zbiorowych, a także aktywne uczestnictwo w działalności Chóru Wydziału MIM UW.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia poznanie teorii i historii muzyki (kształcenia słuchu, literatury specjalistycznej, elementów dzieła muzycznego, krytycznego słuchania wykonawstwa) oraz naukę prawidłowej emisji głosu w ramach zajęć indywidualnych i prób zbiorowych. Zajęcia są powiązane z działalnością Chóru Wydziału MIM UW i odbywają się zgodnie z grafikiem spotkań chóru (każdy wtorek). Studenci uczestniczący w przedmiocie, poza uczęszczaniem na zajęcia w ramach cotygodniowych spotkań (zdalnych i w budynku WMIM), mają szansę wzięcia udziału w nagraniach i/lub koncertach zespołu oraz zapoznania się z podstawowym oprogramowaniem i technikami montażu nagrań, a także doskonalenia odpowiedzialności wokalnej i umiejętności wykonawstwa w kameralnym zespole.

Literatura:

B. Tarasiewicz „Mówię i śpiewam świadomie”, UNIVERSITAS 2014

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada wiedzę nt. podstaw prawidłowej emisji głosu, orientuje się w zapisie nutowym, oznaczeniach i terminologii muzycznej,

- potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w wokalnej praktyce wykonawczej i krytycznej ocenie występów scenicznych,

- potrafi zrealizować partię muzyczną w śpiewie wielogłosowym, a więc wykazuje się gotowością do współdziałania w zespole, wspólnego dążenienia do wyznaczonych celów.

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętność wykonania wybranych utworów – oceniana na podstawie pracy na próbach, przesłanych nagrań i/lub indywidualnych przesłuchań

Obecność na obowiązkowych zajęciach z emisji głosu, próbach i koncertach, realizowanie wskazanych zadań na platformach do kształcenia słuchu muzycznego,

Zaangażowanie podczas zdalnych spotkań, prób i koncertów

Pisemne prace semestralne.

Łącznie do zdobycia jest 50 pkt, ocenę 3 uzyskują studenci, którzy zdobędą co najmniej 30pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wrzosek, Adrianna Żołnierczuk
Prowadzący grup: Dariusz Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wrzosek, Adrianna Żołnierczuk
Prowadzący grup: Dariusz Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.