Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki i matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-FMCH-ZW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki i matematyki
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Zajęcia wyrównawcze dla studentów 1 roku stacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych studiów mgr
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Uprawnieni do zapisu na zajęcia są studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Powtórzenie elementów matematyki szkolnej w zakresie matury na poziomie rozszerzonym, w tym: przekształcanie ułamków i wyrażeń wymiernych, proporcje, własności wartości bezwględnej, równania i nierówności kwadratowe, dzielenie wielomianów, równanie prostej i okręgu na płaszczyźnie, podstawowe włąsności wektorów, symbol i dwumian Newtona.

1. Wektory, działania na wektorach, wykresy wielkości kinematycznych: drogi x(t), prędkości V(t), przyspieszenia a(t); rodzaje ruchów, składanie ruchów.

2. Pochodne i całki , zasady dynamiki, ruch po okręgu, siła dośrodkowa.

3. Zasada zachowania pędu, zasada zachowania energii, praca.

4. Siły centralne, iloczyn wektorowy, moment pędu.

5. Ruch względny, układy inercjalne i nieinercjalne.

6. Środek masy, bryła sztywna, zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnej.

7. Ruch drgający i fale

8. Optyka geometryczna- zwierciadło płaskie i wklęsłe, soczewka, pryzmat

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)