Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komórki macierzyste -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-237KM-W Kod Erasmus / ISCED: 13.604 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Komórki macierzyste -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia komórki 1400-112BK
Biologia komórki M 1400-112BK-M

Założenia (opisowo):

1. Warunki przyjęcia na wykład: zalecane odbycie zajęć z Biologii Komórki

2. Realizacja zajęć: wykład (30 godz.) Wykład prowadzony jest przez cały semestr.

3. Zaliczenie zajęć: egzamin pisemny.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład monograficzny ma na celu zaprezentowanie współczesnej wiedzy na temat różnego rodzaju komórek macierzystych, począwszy od takich jak pluripotentne komórki macierzyste (komórki ES i iPS), a skończywszy na specyficznych tkankowo komórkach macierzystych, oraz komórkach macierzystych nowotworów. Przedstawiona zostanie historia identyfikacji różnego rodzaju komórek, badania, które prowadzą do ich charakterystyki, współczesne sposoby ich analiz i wykorzystania w biologii i medycynie. Prezentowane i omawiane będą przełomowe odkrycia w badaniach dotyczących komórek macierzystych.

Pełny opis:

Wykład monograficzny ma na celu zaprezentowanie współczesnej wiedzy na temat różnego rodzaju komórek macierzystych, począwszy od takich jak pluripotentne komórki macierzyste (komórki ES i iPS), a skończywszy na specyficznych tkankowo komórkach macierzystych, oraz komórkach macierzystych nowotworów. Przedstawiona zostanie historia identyfikacji różnego rodzaju komórek, badania, które prowadzą do ich charakterystyki, współczesne sposoby ich analiz i wykorzystania w biologii i medycynie. Prezentowane i omawiane będą przełomowe odkrycia w badaniach dotyczących komórek macierzystych.

Podczas wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:

■ powstawanie komórek macierzystych podczas rozwoju zarodkowego;

■ podstawy regulacji cyklu komórkowego, mechanizmy molekularne regulujące zarówno zachowane toti- i pluripotencji jak i różnicowanie komórek zarodkowych;

■ historia uzyskania zarodkowych komórek macierzystych oraz indukowanych komórek pluripotentnych, podobieństwa i różnice między tymi komórkami; wykorzystanie komórek pluripotentnych w biologii (np. badania nad funkcją genów - uzyskiwanie zwierząt typu knock-out lub knock-in, analizy różnicowania) i medycynie;

■ komórki macierzyste specyficzne tkankowo, ich powstawanie, mechanizmy różnicowania oraz rola w odnowie i naprawie tkanek; charakterystyka wybranych rodzajów komórek macierzystych;

■ hematopoetyczne komórki macierzyste, powstawanie i wykorzystanie w medycynie

■ mezenchymatyczne komórki macierzyste, ich pochodzenie i próby wykorzystania w medycynie;

■ komórki macierzyste w tkance mięśniowej, regeneracja mięśni szkieletowych; wykorzystanie komórek macierzystych w terapiach dystrofii mięśniowych, próby wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu uszkodzeń mięśnia sercowego;

■ komórki macierzyste w tkance nerwowej;

■ nisza komórek macierzystych, białka macierzy pozakomórkowej, czynniki wzrostu - znaczenie dla zachowania populacji (samoodnowy) komórek macierzystych, znaczenie dla mobilizacji i różnicowania;

■ komórki macierzyste nowotworów, historia odkrycia, sposoby identyfikacji, znaczenie dla terapii przeciwnowotworowych.

Literatura:

• Postępy Biologii Komórki 37, Nr 1, 2010, red. M.A. Ciemerych i J. Dulak, zeszyt monograficzny poświęcony komórkom macierzystym

• Postępy Biologii Komórki 59, Nr 2, 2013, red. M.A. Ciemerych, zeszyt monograficzny poświęcony komórkom macierzystym

• Essentials Of Stem Cell Biology, red. Robert Lanza, Elsevier, 2009

• Molecular Biology Of The Cell, J. Alberts, R. Lewis, W. Roberts, Garland Science 2008 i kolejne wydania

Efekty uczenia się:

Biologia:

Ma pogłębioną wiedzę w wybranych obszarach biologii zwierząt, medycznej oraz inżynierii komórkowej.

Wykazuje znajomość zasad planowania badań, nowoczesnych technik zbierania danych oraz stosowania różnych narzędzi badawczych.

Potrafi zaplanować doświadczenie wybierając właściwe procedury laboratoryjne stosowane w biologii komórki.

Potrafi ocenić informacje dotyczące zagadnień dotyczących komórek macierzystych.

Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów.

Aktywnie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i jej zastosowania praktyczne.

Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.

Wdraża i rozwija zasady etyki zawodowej.

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biologiii i ich znaczeniu oraz potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały.

Biotechnologia

Wykazuje znajomość aktualnego stanu wiedzy i terminologii przyrodniczej w zakresie biotechnologii komórki w języku polskim i angielskim, a także ma wiedzę dotyczącą najnowszych badań, odkryć i ich zastosowań w biotechnologii i medycynie.

Ma pogłębioną wiedzę w wybranych obszarach biotechnologii zwierząt, medycznej oraz inżynierii komórkowej.

Wykazuje znajomość zasad planowania badań, nowoczesnych technik zbierania danych oraz stosowania różnych narzędzi badawczych.

Potrafi zaplanować doświadczenie wybierając właściwe procedury laboratoryjne stosowane w biotechnologii.

Potrafi ocenić informacje dotyczące zagadnień dotyczących komórek macierzystych.

Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów.

Aktywnie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i jej zastosowania praktyczne.

Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.

Wdraża i rozwija zasady etyki zawodowej.

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i ich znaczeniu oraz potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Kryterium zaliczenia jest wykazanie, że opanowana została wiedza przekazywana na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Archacka, Maria Ciemerych-Litwinienko
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Maria Ciemerych-Litwinienko, Iwona Grabowska-Kowalik, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 wszystkie wykłady z przedmiotu Komórki macierzyste będą prowadzone ZDALNIE z wykorzystaniem narzędzi dostępnych i obowiązujących na UW.

Wykłady odbywać się będą w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zamieszczonym w USOS, tj. w semestrze zimowym, w piątki, w godz. 14.45-16.15. Wykłady będą nagrywane.

Dalsze informacje będą sukcesywnie przekazywane drogą mailową.

Egzamin odbędzie się 5 lutego 2021 w godzinach zajęć - w formie pisemnej i zdalnej.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Archacka, koordynatorka zajęć

kczaja@biol.uw.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Archacka, Maria Ciemerych-Litwinienko
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Maria Ciemerych-Litwinienko, Iwona Grabowska-Kowalik, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.