Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metod ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-1-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metod ilościowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarte - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań ilościowych w studiach miejskich. Zajęcia mają charakter podstawowy, są przeznaczone dla osób, które nie mają wcześniejszego doświadczenia z metodami ilościowymi lub mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie lub potrzebują powtórki.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane będą następujące zagadnienia: dane wykorzystywane w badaniach miejskich, rodzaje danych, źródła danych wtórnych (m.in. bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego), podstawowe informacje o metodach zbierania danych pierwotnych (przygotowanie i realizacja badań ankietowych), metody pomiaru i skale pomiarowe, weryfikacja danych, wizualizacja z wykorzystaniem podstawowych narzędzi, formułowanie i testowanie hipotez, podstawowe analizy statystyczne z wykorzystaniem ogólnodostępnego oprogramowania, rodzaje zmiennych, opis statystyczny, miary tendencji centralnej i rozproszenia, rodzaje rozkładów, korelacja.

Literatura:

1. Babbie E. (2008) Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Bryman A. (2012) Social Research Methods, 4th Edition-Oxford University Press

3. Oppenheim A.N. (2004) Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Warszawa: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składać będzie się z oceny prac domowych (100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Herbst, Jakub Rok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)