Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie- prawo publiczne gospodarcze i postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M074
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie- prawo publiczne gospodarcze i postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia rozwijające wiedzę zdobytą przez studenta w poprzednich latach studiów ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa gospodarczego i postępowania administracyjnego, według którego działają organy państwowe nadzorujące przedsiębiorców. Program zajęć jest układany przez prowadzącego we współpracy ze studentami uczestniczącymi w zajęciach.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie pracy magisterskiej i rozwijanie przy tym wiedzy z prawa publicznego gospodarczego i postępowania administracyjnego, a także postępowań odrębnych jak postępowanie przed Prezesem UOKiK, postępowanie wyjaśniające. Seminarium koncentruje się na działaniach w takich obszarach jak prawo rynku kapitałowego i finansowego, energetyczne, farmaceutyczne, prawo konkurencji w tym antymonopolowe wraz obszarem przejęć i połączeń (M&A), telekomunikacyjne, sztuczna inteligencja itd. i ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami działania prawnika zajmującego się obszarem prawa gospodarczego Tematy seminariów mogą być zaproponowane przez studentów. Tematy zajęć są dostosowane również do aktualnych problemów prawa gospodarczego, najnowszych istotnych wydarzeń życia gospodarczego..

Literatura:

Literatura wskazana przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Rozwinięcie zainteresowań uczestników zajęć z dziedzin prawa publicznego gospodarczego i postępowania administracyjnego poprzez:

− przygotowywanie pracy magisterskiej

− i przygotowanie do egzaminu magisterskiego

− rozszerzenie wiedzy na temat aktualnych problemów pojawiających się w praktyce gospodarczej, orzecznictwie

− umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy podczas referatów, dyskusji, itp.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy i aktywności studenta przez prowadzącego w trakcie roku akademickiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wierzbowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wierzbowski
Prowadzący grup: Marek Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Zajęcia rozwijające wiedzę zdobytą przez studenta w poprzednich latach studiów ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa gospodarczego i postępowania administracyjnego, według którego działają organy państwowe nadzorujące przedsiębiorców. Program zajęć jest układany przez prowadzącego we współpracy ze studentami uczestniczącymi w zajęciach.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie pracy magisterskiej i rozwijanie przy tym wiedzy z prawa publicznego gospodarczego i postępowania administracyjnego, a także postępowań odrębnych jak postępowanie przed Prezesem UOKiK, postępowanie wyjaśniające. Seminarium koncentruje się na działaniach w takich obszarach jak prawo rynku kapitałowego i finansowego, energetyczne, farmaceutyczne, prawo konkurencji w tym antymonopolowe wraz obszarem przejęć i połączeń (M&A), telekomunikacyjne, sztuczna inteligencja itd. i ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami działania prawnika zajmującego się obszarem prawa gospodarczego Tematy seminariów mogą być zaproponowane przez studentów. Tematy zajęć są dostosowane również do aktualnych problemów prawa gospodarczego, najnowszych istotnych wydarzeń życia gospodarczego.

Literatura:

Literatura wskazana przez prowadzącego zajęcia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)