Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8K03aS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) III rok
Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego dla kierunku administracja (nie-prawniczego).

Pełny opis:

W trakcie kursu prezentowane są następujące zagadnienia:

I. Podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego:

1. Definicja podatku

2. Podatek a inne daniny publiczne: cło, opłata, składka na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne

3. Konstrukcja prawna podatku

4. Klasyfikacje podatków

II. Prawo podatkowe

1. Pojęcie prawa podatkowego

2. Źródła prawa podatkowego

3. Związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa (prawo finansowe, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne)

4. Harmonizacja prawa podatkowego na wspólnym rynku UE

III. Podstawowe instytucje części ogólnej Ordynacji podatkowej:

1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe

2. Sposoby powstania i wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

3. Zaległość podatkowa

4. Nadpłata

5. Sukcesja prawopodatkowa

6. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe

IV. Wybrane podatki de lege lata

1. VAT i akcyza

2. PIT i CIT

2. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Literatura:

R. Wolański, System podatkowy. Zarys wykładu, Warszawa 2020

Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, pr. zb. Warszawa 2017,

Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe, w przygotowaniu (nowy podręcznik katedralny),

A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2022.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Waluga
Prowadzący grup: Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Waluga
Prowadzący grup: Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)