Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
2200-8K11b brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K11bS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K06a brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu zostanie przekazana wiedza na temat pojęcia gospodarki komunalnej, zasad jej wykonywania w różnych formach organizacyjno-prawnych, przy uwzględnieniu wybranych obszarów aktywności gospodarczej.

Strona przedmiotu
2200-8K06aS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K14b brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K14bS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K09b brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wyposażenie przyszłych pracowników administracji publicznej w podstawową wiedzę na temat środków ochrony praw i wolności jednostki. W trakcie wykładu zostaną omówione podstawowe instytucje i mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki.

Strona przedmiotu
2200-8K09bS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wyposażenie przyszłych pracowników administracji publicznej w podstawową wiedzę na temat środków ochrony praw i wolności jednostki. W trakcie wykładu zostaną omówione podstawowe instytucje i mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki.

Strona przedmiotu
2200-8K05a brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są zagadnienia ochrony praw własności intelektualnej, przede

wszystkim praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. W toku

wykładu omówione są w szczególności zagadnienia poszczególnych przedmiotów ochrony

(dóbr) własności intelektualnej, treści praw własności intelektualnej, obrotu tymi prawami

oraz ich ustania.

Strona przedmiotu
2200-8K05aS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K15b brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są kluczowe zagadnienia z zakresu organizacji ochrony środowiska, obejmujące kwestie wprowadzające do tematyki prawa ochrony środowiska. Zajęcia mają na celu przybliżyć słuchaczom kluczowe zagadnienia w tym przedmiocie, w szczególności mechanizmy funkcjonowania unijnej i krajowej polityki w dziedzinie środowiska, właściwe organy i instytucje oraz instrumenty prawne służące jego ochronie. W trakcie zajęć studenci dowiadują się również, jak ogólne zasady prawa środowiska uwzględniane są na gruncie praktyki orzeczniczej.

Strona przedmiotu
2200-8K15bS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy kursu poznają podstawowe uwarunkowania, w tym regulacje prawne dotyczące systemu organizacji ochrony środowiska. Punktem odniesienia dla realizowanego kursu są przepisy prawa polskiego, z uwzględnieniem regulacji rangi europejskiej i międzynarodowej. Podczas kursu omawia się zasady prawa ochrony środowiska, przedstawia źródła prawa, organy właściwe w zakresie ochrony środowiska, a także analizuje najważniejsze instytucje prawa ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
2200-8K01a brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć będzie dotyczyła najważniejszych zagadnień prawa handlowego. Celem zajęć jest przedstawienie studentom zasad tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Omawiane będą niektóre instytucje handlowe uregulowane w kodeksie cywilnym.

Strona przedmiotu
2200-8K01aS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć będzie dotyczyła najważniejszych zagadnień prawa handlowego. Celem zajęć jest przedstawienie studentom zasad tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Omawiane będą niektóre instytucje handlowe uregulowane w kodeksie cywilnym.

Strona przedmiotu
2200-8K04a brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K17bS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K07a brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K07aS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K08a brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony prawu karnemu skarbowemu sensu largo, tj. materialnemu, procesowemu i wykonawczemu.

Materialne prawo karne skarbowe określa czyny będące przestępstwami skarbowymi oraz wykroczeniami skarbowymi; kary grożące za ich popełnienie; środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem norm prawa karnego skarbowego oraz zasady odpowiedzialności karnej skarbowej.

Procesowe prawo karne skarbowe określa reguły postępowania organów państwowych w sprawach karnych skarbowych, rodzaje postępowań w sprawach karnych skarbowych, strony postępowań (ich prawa i obowiązki), postępowania szczególne, postępowania odwoławcze.

Wykonawcze prawo karne skarbowe określa reguły egzekucji kar i środków karnych orzekanych za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Strona przedmiotu
2200-8K08aS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony prawu karnemu skarbowemu sensu largo, tj. materialnemu, procesowemu i wykonawczemu.

Materialne prawo karne skarbowe określa czyny będące przestępstwami skarbowymi oraz wykroczeniami skarbowymi; kary grożące za ich popełnienie; środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem norm prawa karnego skarbowego oraz zasady odpowiedzialności karnej skarbowej.

Procesowe prawo karne skarbowe określa reguły postępowania organów państwowych w sprawach karnych skarbowych, rodzaje postępowań w sprawach karnych skarbowych, strony postępowań (ich prawa i obowiązki), postępowania szczególne, postępowania odwoławcze.

Wykonawcze prawo karne skarbowe określa reguły egzekucji kar i środków karnych orzekanych za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Strona przedmiotu
2200-8K12b brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K12bS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K03a brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu danin publicznych, ogólnej teorii podatku, ogólnego prawa podatkowego i szczegółowego prawa podatkowego.

Strona przedmiotu
2200-8K03aS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego dla kierunku administracja (nie-prawniczego).

Strona przedmiotu
2200-8K10b brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K10bS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K02a brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie istoty i struktury prawa antymonopolowego. W trakcie wykładu przedstawione zostaną podstawowe instytucje i pojęcia prawa antymonopolowego, jak: cele tego prawa, pojęcie konkurencji, interes publiczny, eksterytorialność, pojęcie przedsiębiorcy, a następnie praktyki antykonkurencyjne i prewencyjna kontrola koncentracji.

Strona przedmiotu
2200-8K02aS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie istoty i struktury prawa antymonopolowego. W trakcie wykładu przedstawione zostaną podstawowe instytucje i pojęcia prawa antymonopolowego, jak: cele tego prawa, pojęcie konkurencji, interes publiczny, eksterytorialność, pojęcie przedsiębiorcy, a następnie praktyki antykonkurencyjne i prewencyjna kontrola koncentracji.

Strona przedmiotu
2200-8K13b brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8K16b brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania polskiego systemu oświaty i obejmuje takie zagadnienia, jak m.in. struktura systemu oświaty i źródła prawa oświatowego, uregulowania dotyczące uczniów, nauczycieli oraz innych podmiotów należących do systemu oświaty, prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)