Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dashboardy i narzędzia Power Excel

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW837
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dashboardy i narzędzia Power Excel
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

U pracowników niezwykle cenna jest umiejętność szybkiego wykonywania analiz i czytelnego prezentowania ich wyników (np. w formie dashboard’ów) niezależnie od zajmowanego stanowiska w firmie. Program Microsoft Excel daje duże możliwości w obszarze silnie rozwijającego się Business Intelligence w postaci odpowiednich narzędzi i dodatków, tj.: Power Query, Power Pivot, Power Map i Power View. Narzędzia te dają dużo korzyści związanych przede wszystkim z szybkością, wydajnością i interaktywnością w porównaniu do standardowych funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego, a znajomość narzędzi BI programu Microsoft Excel staje się nieodzownym elementem wśród umiejętności pracowników zajmujących się danymi.

Pełny opis:

Rekomendowane oprogramowanie: Excel 2016 Professional/Excel 2016 Pro+ lub nowsze (w innych wersjach programu poszczególne komponenty zestawu Power BI mogą okazać się niedostępne).

Informacje wstępne: W ostatnich latach z powodu ciągłego wzrostu wolumenu przetwarzanych i analizowanych danych analityka biznesowa staje się coraz bardziej istotna. Niezwykle cenna jest umiejętność szybkiego wykonywania analiz i czytelnego prezentowania ich wyników (np. w formie dashboard’ów) niezależnie od zajmowanego stanowiska w firmie. Program Microsoft Excel daje duże możliwości w obszarze silnie rozwijającego się Business Intelligence w postaci odpowiednich narzędzi i dodatków, tj.:

• Power Query – pozwala na sprawny import, przekształcanie i łączenie danych;

• Power Pivot – umożliwia kompleksowe tworzenie modelu danych, na podstawie którego generowane są raporty i zestawienia;

• Power Map – służy do wizualizacji danych na mapach;

• Power View – tworzy wizualizacje i prezentacje wyników analiz.

Narzędzia te dają dużo korzyści związanych przede wszystkim z szybkością, wydajnością

i interaktywnością w porównaniu do standardowych funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego, a znajomość narzędzi BI programu Microsoft Excel staje się nieodzownym elementem wśród umiejętności pracowników zajmujących się danymi.

Dla kogo: Kurs jest dedykowane dla osób, które znają Excela, pracują na dużych zbiorach danych lub często wykonują wizualizacje danych tworząc tzw. kokpity menadżerskie (dashboard’y), a także chcą nauczyć się szybkiego i efektywnego importowania, przetwarzania i prezentacji danych oraz tworzenia różnego rodzaju raportów.

Opis kursu: Kurs rozpoczyna się od przedstawienia sposobu projektowania tradycyjnych kokpitów menadżerskich w Excelu, następnie krótko wprowadza w tematykę Business Intelligence, a później omawia po kolei wszystkie cztery narzędzia MS Excel oferowane w ramach BI (Power Query, Power Pivot, Power Map i Power View). Kurs obejmuje części teoretyczne pozwalające uczestnikom zapoznać się z omawianymi narzędziami i ich funkcjonalnościami, ale przede wszystkim zawiera liczne przykłady praktyczne obrazujące możliwe zastosowania nabytych umiejętności. Taka organizacja kursu ułatwia uczestnikom przyswojenie wiedzy i wykorzystanie jej w pracy.

Tematyka kursu obejmuje m.in. omówienie tworzenia kokpitów menadżerskich (uwzględniając prezentację danych na różnych typach wykresów i zakresy dynamiczne danych), naukę wykorzystania narzędzi Power Query (import różnego rodzaju formatów danych, przekształcanie danych, dodawanie własnych pól, łączenie danych), Power Pivot (tworzenie modelu danych, a także konstruowanie tabel przestawnych opartych na modelu danych), Power Map (wykorzystanie geolokalizacji do wizualizacji danych na mapach, zapisywanie utworzonych map w sposób tradycyjny i w formie wizualizacji 3D), Power View (tworzenie interaktywnego kokpitu menadżerskiego prezentującego dane w tabelach, na mapach i wykresach z użyciem fragmentatorów).

Uwaga 1: zajęcia odbywają się w formie elearningu (pełne materiały do zajęć wraz z rozwiązaniami oraz przygotowane wcześniej filmy instruktarzowe wyjaśniające omawiane zagadnienia – brak zajęć na żywo) na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl

Uwaga 2: obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Office 2019 lub 365 (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z wcześniejszej wersji jest możliwe, ale będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami. Wersja językowa Angielska nie stanowi większego problemu, ale realizacja kursu na innym systemie operacyjnym (np. Mac) jest niemożliwa, ze względu na ograniczenia pakietu Office (brak niezbędnych elementów oprogramowania). Uniwersytet Warszawski nie udostępnia uczestnikom potrzebnego sprzętu komputerowego ani oprogramowania.

Literatura:

- Alexander M., Decker J., Wehbe B., Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela, Helion, 2019;

- Raviv G., Power Query w Excelu i Power BI. Zbieranie i przekształcanie danych, Helion, 2020.

Efekty uczenia się:

Słuchacz uzyskał umiejętność tworzenia zaawansowanych raportów z użyciem narzędzi Power Excel prezentowanych w formie dashboard’ów. Tematyka kursu obejmowała m.in. tworzenie kokpitów menadżerskich (uwzględniając prezentację danych na różnych typach wykresów, odwołania dynamiczne do zakresów danych, użycie formantów), używanie narzędzi Power Query (import różnego rodzaju formatów danych, przekształcanie danych, dodawanie własnych pól, łączenie danych), Power Pivot (tworzenie modelu danych, a także konstruowanie tabel przestawnych opartych na modelu danych), Power Map (wykorzystanie geolokalizacji do wizualizacji danych na mapach, zapisywanie utworzonych map w sposób tradycyjny i w formie wizualizacji 3D), Power View (tworzenie interaktywnego kokpitu menadżerskiego prezentującego dane w tabelach, na mapach i wykresach z użyciem fragmentatorów). Dzięki kursowi słuchacz zna najnowsze trendy dotyczące pracy na danych, tworzenia raportów i wizualizacji uzyskanych wyników oraz potrafi tworzyć profesjonalne aplikacje biznesowe w programie MS Excel.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- końcowy projekt zaliczeniowy: 100 pkt;

- dodatkowe punkty za aktywność (m.in.) wypowiedzi na forach, oraz dodatkowe zadania nieobowiązkowe.

Punkty Ocena

(0-50) 2

(50-60) 3

(60-70) 3+

(70-80) 4

(80-90) 4+

(90-100) 5

od 100 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Mateusz Heba, Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)