Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Otyłość i zaburzenia jedzenia w psychologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO1-04
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Otyłość i zaburzenia jedzenia w psychologii klinicznej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest przedstawienie charakterystyki pacjentów z zaburzeniami jedzenia i otyłością.


Kryteria naboru (Psychologia)

1) rok studiów III-V


Kryteria naboru (Kognitywistyka/Cognitive Science/Antropozoologia

1) znajomość podstaw Psychologii Klinicznej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przeznaczony jest dla osób zainteresowanych problematyką psychologii klinicznej. Celem jest prezentacja mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw powstawania i utrzymywania się zaburzeń jedzenia ze szczególnym uwzględnieniem takich perspektyw jak: 1. Rozwój i charakter poczucia tożsamości osoby i reprezentacji psychicznej rodzica; 2. Rozwój i charakter relacji w jakiej osoba pozostaje z innymi.

Efekty uczenia się:

Student poznaje postacie, etiologię, specyfikę przebiegu, epidemiologię i kryteria diagnozy zaburzeń jedzenia. Poznaje klasyfikacje zaburzeń charakterystycznych dla dzieci i dorastających oraz dorosłych.

Student jest w stanie opisać mechanizmy psychiczne uwikłane w powstawanie i utrzymywanie się zaburzeń jedzenia i otyłości.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Radoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

literatura obowiązkowa:

Attie, I., Brooks-Gunn, J. (1995). The development of eating regulation across the life span. W: D. Cicchetti, D.J. Cohen (red.), Developmental psychopathology. New York: John Wiley & Sons Inc.

Benoit, D. (1993). Failure to thrive and feeding disorders. W: Ch. J Zeanah (red.), Handbook of infant mental health. New York: The Guildford Press.

Józefik B.: (1996): Anoreksja i bulimia psychiczna: Kraków: Collegium Medicum UJ.

Orwid M.; Pietruszewski K. (1996) Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków: Collegium Medicum UJ

Radoszewska, J. (2000); Jestem gruby, więc jestem. Nowiny Psychologiczne, 1, 65-73.

Radoszewska J.(2001) Pomoc psychologiczna dziecku leczonemu z powodu otyłości prostej i jego rodzinie. W: M. Święcicka (red.) Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami w rozwoju i jego rodzinie. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 47-53.

Radoszewska J. (2002) odmowa jedzenia u dzieci. Nowiny Psychologiczne

Radoszewska J. (2011) Ucieleśnienie. Psychiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i osób w wieku dorastania. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stern, D. N. (1985). The interpersonal World of the infant. A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books.

Stern, D. N. (1995).The motherhood constelation unified view of parent ? infant psychotherapy. New York:Basic Books.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)