Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sąsiedztwo, segregacja i różnorodność społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO5 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sąsiedztwo, segregacja i różnorodność społeczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs dla lat: III-V

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs skierowany jest do studentów przynajmniej 3. roku, zainteresowanych wzajemnymi relacjami między człowiekiem a sąsiedztwem zamieszkania i gotowych do czytania interdyscyplinarnej literatury na ten temat. Szczególna uwaga poświęcona zostanie konsekwencjom składu społecznego i segregacji przestrzennej dla relacji międzygrupowych, przywiązania do miejsca i zaufania.

Zajęcia będą odbywały się w formie krótkich wykładów, prezentacji studentów i dyskusji oraz ćwiczeń wykonywanych w małych grupach.

Od uczestników zajęć wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego i aktywne uczestnictwo w dyskusji.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• znajomość podstawowych teorii i pojęć dotyczących relacji człowieka z miejscem oraz wpływu różnorodności społecznej oraz segregacji przestrzennej na indywidualne zachowania i postawy

• znajomość najnowszych badań z tego zakresu

• integracja podejść różnych dyscyplin (psychologia społeczna, psychologia środowiskowa, socjologia, antropologia)

Umiejętności:

• doskonalenie kompetencji czytania literatury naukowej i dokonywania jej analizy i syntezy

• doskonalenie kompetencji krótkiego, zrozumiałego i atrakcyjnego przedstawienia wybranego tematu przed grupą i stymulowania dyskusji

• odnoszenie wiedzy̨ teoretycznej̨ z zakresu psychologii społecznej i pokrewnych dyscyplin do konkretnych zjawisk obserwowanych w codziennym życiu

Postawy:

• umiejętność formułowania samodzielnych wniosków i krytycznego interpretowania wyników badań z zakresu psychologii społecznej i pokrewnych nauk

• otwartość na stosowanie różnych metod badawczych do studiowania procesów społeczno-psychologicznych

• wrażliwość na wzajemne relacje między człowiekiem a jego najbliższym otoczeniem

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sabina Toruńczyk-Ruiz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs skierowany jest do studentów przynajmniej 3. roku, zainteresowanych wzajemnymi relacjami między człowiekiem a sąsiedztwem zamieszkania i gotowych do czytania interdyscyplinarnej literatury na ten temat. Szczególna uwaga poświęcona zostanie konsekwencjom składu społecznego i segregacji przestrzennej dla relacji międzygrupowych, przywiązania do miejsca i zaufania.

Zajęcia będą odbywały się w formie wykładów, krótkich prezentacji studentów i dyskusji. Każdy będzie musiał w trakcie całego kursu wygłosić jedną krótką prezentację na temat danego artykułu naukowego. Studenci będą również pracowali w grupach nad własnym projektem badawczym. Projekty będą konsultowane na kolejnych etapach i zostaną zaprezentowane na dwóch ostatnich zajęciach.

Od uczestników zajęć wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej oraz statystyki.

Literatura:

Na każde zajęcia wszyscy będą mieli zadany jeden tekst spośród tych podanych niżej. Reszta tekstów będzie podstawą prezentacji, dyskusji oraz projektów grupowych.

Możliwe są modyfikacje w spisie lektur (np. zastępienie ich nowszymi).

Billig, M., & Churchman, A. (2003). Building walls of brick and breaching walls of separation. Environment and Behavior, 35(2), 227-249.

Campbell, E., Henly, J. R., Elliott, D. S., & Irwin, K. (2009). Subjective constructions of neighborhood boundaries: lessons from a qualitative study of four neighborhoods. Journal of Urban Affairs, 31(4), 461-490.

Chow, K., & Healey, M. (2008). Place attachment and place identity: First-year undergraduates making the transition from home to university. Journal of Environmental Psychology, 28(4), 362-372.

Demanet, J., Agirdag, O., & Van Houtte, M. (2012). Constrict in the school context. The Sociological Quarterly, 53(4), 654-675.

Devine-Wright, P., & Howes, Y. (2010). Disruption to place attachment and the protection of restorative environments: A wind energy case study. Journal of Environmental Psychology, 30(3), 271-280.

Dinesen, P. T. (2011). Me and Jasmina down by the schoolyard: An analysis of the impact of ethnic diversity in school on the trust of schoolchildren. Social Science Research, 40(2), 572-585.

Dixon, J., & Durrheim, K. (2003). Contact and the ecology of racial division: Some varieties of informal segregation. British Journal of Social Psychology, 42(1), 1-23.

Gustafson, P. (2009). Mobility and territorial belonging. Environment and Behavior, 41(4), 490-508.

Havekes, E., Coenders, M., & Van der Lippe, T. (2013). Positive or negative ethnic encounters in urban neighbourhoods? A photo experiment on the net impact of ethnicity and neighbourhood context on attitudes towards minority and majority residents. Social science research, 42(4), 1077-1091.

Hidalgo, M. C., & Hernandez, B. (2001). Place attachment: Conceptual and empirical questions. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 273-281.

Juvonen, J., Nishina, A., & Graham, S. (2006). Ethnic diversity and perceptions of safety in urban middle schools. Psychological Science, 17(5), 393-400.

Koopmans, R., & Veit, S. (2014). Cooperation in Ethnically Diverse Neighborhoods: A Lost‐Letter Experiment. Political Psychology, 35(3), 379-400.

Krysan, M., Couper, M. P., Farley, R., & Forman, T. (2009). Does race matter in neighborhood preferences? Results from a video experiment. American Journal of Sociology, 115(2), 527.

Lewicka, M. (2011). Psychologia miejsca. Warszawa: Scholar.

Lewis, V. A., Emerson, M. O., & Klineberg, S. L. (2011). Who we'll live with: Neighborhood racial composition preferences of whites, blacks and Latinos. Social Forces, 89(4), 1385-1407.

Leyden, K. M. (2003). Social capital and the built environment: the importance of walkable neighborhoods. American Journal of Public Health, 93(9), 1546-1551.

Low, S. (2001). The edge and the centre: Gated communities and the discourse of urban fear. American Anthropologist, 103, 45-59.

Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty‐first century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137-174.

Ramiah, A. A., Schmid, K., Hewstone, M., & Floe, C. (2015). Why are all the White (Asian) kids sitting together in the cafeteria? Resegregation and the role of intergroup attributions and norms. British Journal of Social Psychology, 54(1), 100-124.

Savelkoul, M., Laméris, J., & Tolsma, J. (2017). Neighbourhood Ethnic Composition and Voting for the Radical Right in The Netherlands. The Role of Perceived Neighbourhood Threat and Interethnic Neighbourhood Contact. European Sociological Review, 33(2), 209-224.

Stolle, D., Soroka, S., & Johnston, R. (2008). When does diversity erode trust? Neighborhood diversity, interpersonal trust and the mediating effect of social interactions. Political Studies, 56(1), 57-75.

Takahashi, B., & Selfa, T. (2015). Predictors of pro-environmental behavior in rural American communities. Environment and Behavior, 47(8), 856-876.

Wagner, U., Christ, O., Pettigrew, T., Jost, S. and Wolf, C. (2006). Prejudice and minority proportion: contact instead of threat effects, Social Psychology Quarterly, 69(4), 380-390.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.