Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywiązanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO5-08 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Przywiązanie
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Studenci co najmniej III roku studiów z zaliczonym egzaminem z PRC I i II


kurs dla lat: III-V

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studenta z: (1) teorią przywiązania; (2) diagnozą różnic indywidualnych w zakresie jakości przywiązania; (3) czynnikami wpływającymi na kształtowanie się różnic indywidualnych w przywiązaniu; oraz (4) podstawowymi zasadami wspierania rozwoju ufności przywiązaniowej u dzieci i dorosłych.

W tym celu przekazywana na zajęciach wiedza będzie oparta na teorii przywiązania (w ujęciu Bowlbyego, badań Ainsworth i Mikulincera), programach interwencyjnych opartych na przywiązaniu oraz na najnowszych wynikach badań w tym obszarze.

Dominującą perspektywą teoretyczną opisu przywiązania będzie na seminarium podejście ewolucyjne oraz wymiar świadomego i nieuświadomionego poziomu przetwarzania informacji oraz generowania zachowań (w tym analiza mechanizmów obronnych).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1) zna teorię przywiązania;

2) zna podstawowe pojęcia w zakresie teorii i badań nad przywiązaniem (K_W01);

3) zna metody pomiaru przywiązania (K_W12);

4) umie scharakteryzować etapy rozwoju przywiązania w ciągu życia oraz etapy rozwoju relacji przywiązaniowej w diadzie (K-W07);

5) posiada wiedzę na temat regulacji poznawczej i afektywnej leżącej u podłoża różnic indywidualnych w przywiązaniu (K_W09);

6) zna i rozumie mechanizmy i prawidłowości rządzące funkcjonowaniem człowieka w bliskich związkach (K_W10);

7) ma wiedzę na temat uwarunkowań różnic indywidualnych w przywiązaniu (K_W11);

8) potrafi zidentyfikować objawy zaburzeń przywiązania, zna ich uwarunkowania (K_W13);

9) zna podstawowe metody pracy z rodziną ukierunkowane na wspieranie rozwoju ufności przywiązaniowej (K_W13).

Umiejętności:

Student będzie umiał:

1) planować postępowanie diagnostyczne i interwencyjne oraz zastosować odpowiednie metody diagnozy psychologicznej (K_U02);

2) dokonać analizy krytycznej wyników badań nad przywiązaniem (K_U04);

3) krytycznie analizować i dokonywać weryfikacji popularno-naukowych omówień oraz praktycznych zaleceń w zakresie wiedzy o przywiązaniu (K_U05).

Kompetencje społeczne:

1) Student będzie świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi w różnych kontekstach ekologicznych i będzie potrafił respektować tę różnorodność ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych (K_K01);

2) Student będzie potrafił wykorzystywać wiedzę o przywiązaniu do podejmowania lub wspierania działań innowacyjny (K_K02);

3) Student będzie potrafił wykorzystywać wiedzę w działaniach na rzecz innych ludzi (K_K03);

4) Student będzie potrafił współpracować w zespole (K_05);

5) Student będzie potrafił inicjować, przygotować i poprowadzić dyskusję, w niej uczestniczyć w sposób konstruktywny, słuchać wypowiedzi innych uczestników dyskusji z szacunkiem i uwagą (K_K06).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Lubiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studenta z: (1) teorią przywiązania; (2) diagnozą różnic indywidualnych w zakresie jakości przywiązania; (3) czynnikami wpływającymi na kształtowanie się różnic indywidualnych w przywiązaniu; oraz (4) podstawowymi zasadami wspierania rozwoju ufności przywiązaniowej u dzieci i dorosłych.

W tym celu przekazywana na zajęciach wiedza będzie oparta na teorii przywiązania (w ujęciu Bowlbyego, badań Ainsworth i Mikulincera), programach interwencyjnych opartych na przywiązaniu oraz na najnowszych wynikach badań w tym obszarze.

Dominującą perspektywą teoretyczną opisu przywiązania będzie na seminarium podejście ewolucyjne oraz wymiar świadomego i nieuświadomionego poziomu przetwarzania informacji oraz generowania zachowań (w tym analiza mechanizmów obronnych).

Literatura:

1) Ainsworth, M. D. S. (1969). Maternal sensitivity scales. The Baltimore Longitudinal Project. Pobrano z: http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/measures/content/maternal%20sensitivity%20scales.pdf

2) Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: PWN. (fragmenty)

3) Chrzan-Dętkoś, M. (2018). Chroniąca funkcja rodzicielskiej mentalizacji. Dziecko krzywdzone. Teoria, Badani, Praktyka, 17, 9-27.

4) George, C., Kaplan, N. i Main, M. (1985). The Adult Attachment Interview. Unpublished manuscript. University of California at Berkeley. Pobrane z: http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/measures/content/aai_interview.pdf

5) Gottman, J. M., Schwartz Gottman J., DeClaire, J. (2008). 10 sposobów, które pomogą naprawić nasze małżeństwo. Poznań: Media Rodzina. (fragmenty)

6) Hupp, S. i Jewell, J. (2018). Rozwój dziecka. 46 największych mitów. Warszawa. PWN. (mit #5)

7) Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. (fragmenty)

8) Łoś, Z. (2010). Dyskusyjnie o klasyfikacji i pomiarze wzorców przywiązania. Psychologia Rozwojowa, 15, 61-75.

9) Pisula, E. (2004). Stres i depresja u matek a zachowanie dzieci z autyzmem w zmodyfikowanej obcej sytuacji. Przegląd Psychologiczny, 47, 291-304.

10) Powell, B., Cooper, G., Hoffman, K. i Marvin, B. (2015). Krąg ufności. Interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic-dziecko. Kraków: WUJ. (fragmenty)

11) Schaffer R. H. (2009). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (fragmenty)

12) Schaffer R. H. (2006). Rozwój społeczny: dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (fragmenty)

13) Shaver, P. R., Mikulincer, M. (2005). Podejście behawiorystyczne do miłości romantycznej. Systemy: przywiązania, opieki i seksualny. W: R., J. Sternberg, K. Weis (red.) (2007). Nowa psychologia miłości (s. 59-100). Taszów: Biblioteka Moderator.

14) Wróbel, M i Ledwoń, M. (2008). Style przywiązania i podatność na zarażenie emocjonalne a satysfakcja ze stałych związków partnerskich. W: L. Golińska, B. Dudek (red.) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 177-187). Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

15) Wójtowicz-Dacka, M., Miotk-Mrozowska, M. (2016). Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline as a new psychological method of development support in Poland. Polish Psychological Bulletin, 47, 3, 250–257.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.