Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dynamiczna psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO6-07
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dynamiczna psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kurs dla lat II-V

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony będzie prezentacji nowego podejścia w psychologii społecznej, koncentrującego się na dynamice procesów psychicznych i społecznych. Dynamiczna psychologia społeczna opisuje zjawiska społeczne jako procesy. Zjawiska te badane są empirycznie lub przez symulacje komputerowe.

Pełny opis:

Wykład poświęcony będzie prezentacji nowego podejścia w psychologii społecznej, koncentrującego się na dynamice procesów psychicznych i społecznych. Dynamiczna psychologia społeczna opisuje zjawiska społeczne jako procesy. Zjawiska te badane są empirycznie lub przez symulacje komputerowe. Kolejne obszary tematyczne poruszane na wykładach to:

1. dynamiczne vs. statyczne podejście w psychologii

2. dynamika procesów społecznych

3. postawy i sądy społeczne,

4. działanie i kontrola

5. dynamika procesów afektywnych

6. koordynacja a świadomość

7. struktura „ja”

8. bliskie związki

9. koordynacja w grupach

10. wpływ społeczny

11. procesy grupowe

12. zmiana społeczna

13. niezwykle rzadkie zdarzenia w dynamice społecznej

W trakcie wykładu prezentowana będzie wiedza teoretyczna, wyniki empiryczne oraz symulacje komputerowe wybranych zjawisk. Omawiane będą możliwości praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dynamicznej psychologii społecznej. W trakcie zajęć podane zostaną lektury dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę z tego zakresu.

Efekty uczenia się:

Przyswojenie wiedzy dotyczącej dynamiki procesów społecznych i psychicznych. Poznanie nowego podejścia w psychologii pozwalającego na rozumienie zjawisk w psychologicznych i społecznych jako dynamiki układów złożonych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład poświęcony będzie prezentacji nowego podejścia w psychologii społecznej, koncentrującego się na dynamice procesów psychicznych i społecznych. Dynamiczna psychologia społeczna opisuje zjawiska społeczne jako procesy. Zjawiska te badane są empirycznie lub przez symulacje komputerowe.

Literatura:

"Winkowska-Nowak, K, Batorski, D., Petigen H.O, , (2004) Wprowadzenie do dynamiki społecznej. Warszawa, Academica.

K. Winkowska-Nowak, A. Rychwalska, Nowak A., (Eds) .(2007) Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. (Mathematical modeling and computer simulations in social sciences). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica

Nowak A., Borkowski W., Winkowska-Nowak, K. (2009) Układy złożone w naukach społecznych, wybrane zagadnienia (Complex Systems in the Social Sciences, selected topics), Warsaw: Scholar

Literatura nieobowiazkowa: Nowak A., Vallacher R.R. (1998) Dynamical Social Psychology, New York, Gulford,"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)