Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek i społeczeństwo jako układy złożone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO6-08
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Człowiek i społeczeństwo jako układy złożone
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Kurs dla lat I-V

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajecia prezentują nową perspektywę analizy procesów psychologicznych i społecznych w których i człowiek i społeczeństwo widzi się jako zbiór wzajemnie oddziałujących na siebie procesów zmieniających się w czasie. Ta perspektywa ma charakter interdyscyplinarny, łączy perspektywę nauk społecznych i nauk ścisłych, koncentruje się na tym jak zachodzi zmiana w systemach społecznych. Będziemy omawiać takie zjawiska jak: dynamika umysłu, struktura „ja”, dynamika bliskich związków, dynamika grup i organizacji, konflikt społeczny, wpływ społeczny, człowiek w świecie nowych technologii, komputerowe symulacje procesów społecznych.

Literatura:

"Nowak A., Borkowski W., Winkowska-Nowak, K. (2009) Układy złożone w naukach społecznych, wybrane zagadnienia), Warszawa: Scholar

Wasilkowska, A., Nowak, A. (Ed) (2009) Warszawa jao struktura emergentna Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana

Praszkier R., Nowak A. (2012) Przedsiębiroczość społeczna, Warszawa, Kluwer, Social Entreprenourship, theory and practice.

Nowak A, Winkowska Nowak K., Briee (Ed.) D. (2012) Complex human dynamics: From minds to societies. Springer"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)