Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do psychologii sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-03
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii sądowej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs obowiązkowy dla studentów specjalizacji z psychologii sądowej a więc po 3 roku studiów, dla innych studentów fakultatywne, jednakże powinni mieć zaliczone przedmioty obligatoryjne z 2-go roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z wykorzystaniem psychologii dla celów wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie eksponowana będzie różnorodność zadań psychologa w tym obszarze, potrzeba wąskiej specjalizacji oraz konieczność wykorzystania podstawowej wiedzy psychologicznej w specyficznym kontekście. Prezentowane będą zastosowania psychologii w procedurze sądowej - karnej, cywilnej oraz rodzinnej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z psychologia penitencjarną, a więc procesem resocjalizacji osób skazanych i udziałowi w niej psychologa.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe teorie przestępczości oraz pojęcia z zakresu prawa związane z opiniowaniem psychologicznym dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Zna zasady przygotowania opinii sądowej psychologicznej. Umie określić miejsce i role psychologa w różnorodnych działach wymiaru sprawiedliwości.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin częściowo testowy a częściowo z pytaniami otwartymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z wykorzystaniem psychologii dla celów wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie eksponowana będzie różnorodność zadań psychologa w tym obszarze, potrzeba wąskiej specjalizacji oraz konieczność wykorzystania podstawowej wiedzy psychologicznej w specyficznym kontekście. Prezentowane będą zastosowania psychologii w procedurze sądowej - karnej, cywilnej oraz rodzinnej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z psychologia penitencjarną, a więc procesem resocjalizacji osób skazanych i udziałowi w niej psychologa.

Literatura:

"1. Ackerman M.:( 2005 ) Podstawy psychologii sądowej .GWP rozdz. 1,2 i 3

2. Barwiński Ł.(2014) Aktualne kierunki zmian w diagnozowaniu zaburzeń osobowości o rysie antyspołecznym. W: E. Habzda-Siwek, J.Kabzińska Psychologia i Prawo. Między teorią a praktyką . Sopot GWP

3. Beisert M. (2004) : Kazirodztwo. rozdz. 1 i 2 .Wyd. Scholar

4. Browne K. D.(2007) Wiarygodność dziecka-ofiary wykorzystywania seksualnego jako świadka. W: Dziecko krzywdzone nr 4(21) ss. 13-29

5. Czerederecka A. Jaskiewicz-Obydzińska T., Gierowski J.K (2017): Ekspertyza psychologiczna , w: M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red):Ekspertyza Sądowa, Warszawa, Wyd. Wplters Kluwer, szczególnie pkt 1, 2. oraz 3.3 i 3.4

6. Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T. Najda M. (2008) Psychologia w postępowaniu karnym. Warszawa: LexisNexis. Cz. II rozdz. 3,4,6 i 7

7. Przybyliński W. (2005) Podkultura więzienna rozdz. 1 i 3 Kraków Wyd. „Impuls”

8. Rajtar T., Haś A. (2014) Psychologia penitencjarna. W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

9. Toeplitz-Winiewska M.(2014) Problemy etyczne w psychologii sądowej W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

10. Wach E.(2014) Problematyka psychologii śledczej. W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z wykorzystaniem psychologii dla celów wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie eksponowana będzie różnorodność zadań psychologa w tym obszarze, potrzeba wąskiej specjalizacji oraz konieczność wykorzystania podstawowej wiedzy psychologicznej w specyficznym kontekście. Prezentowane będą zastosowania psychologii w procedurze sądowej - karnej, cywilnej oraz rodzinnej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z psychologia penitencjarną, a więc procesem resocjalizacji osób skazanych i udziałowi w niej psychologa.

Literatura:

"1. Ackerman M.:( 2005 ) Podstawy psychologii sądowej .GWP rozdz. 1,2 i 3

2. Barwiński Ł.(2014) Aktualne kierunki zmian w diagnozowaniu zaburzeń osobowości o rysie antyspołecznym. W: E. Habzda-Siwek, J.Kabzińska Psychologia i Prawo. Między teorią a praktyką . Sopot GWP

3. Beisert M. (2004) : Kazirodztwo. rozdz. 1 i 2 .Wyd. Scholar

4. Browne K. D.(2007) Wiarygodność dziecka-ofiary wykorzystywania seksualnego jako świadka. W: Dziecko krzywdzone nr 4(21) ss. 13-29

5. Czerederecka A. Jaskiewicz-Obydzińska T., Gierowski J.K (2017): Ekspertyza psychologiczna , w: M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red):Ekspertyza Sądowa, Warszawa, Wyd. Wplters Kluwer, szczególnie pkt 1, 2. oraz 3.3 i 3.4

6. Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T. Najda M. (2008) Psychologia w postępowaniu karnym. Warszawa: LexisNexis. Cz. II rozdz. 3,4,6 i 7

7. Przybyliński W. (2005) Podkultura więzienna rozdz. 1 i 3 Kraków Wyd. „Impuls”

8. Rajtar T., Haś A. (2014) Psychologia penitencjarna. W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

9. Toeplitz-Winiewska M.(2014) Problemy etyczne w psychologii sądowej W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

10. Wach E.(2014) Problematyka psychologii śledczej. W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)