Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy poznawczych i behawioralnych metod terapii, rehabilitacji i wspierania zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP306-17
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy poznawczych i behawioralnych metod terapii, rehabilitacji i wspierania zdrowia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do tematyki związanej z podejściem poznawczym i behawioralnym w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami rozwoju. Omówione zostaną założenia teoretyczne takich podejść w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, jak m.in.: stosowana analiza zachowania (applied behavior analysis; ABA), Verbal Behavior Approach, Picture Exchange Communication System (PECS), Pivotal Response Training, Early Start Denver Model. Studenci będą mogli zapoznać się z wiedzą teoretyczną, leżącą u podstaw metod i technik pracy omawianych na kolejnych zajęciach specjalizacji.

Literatura:

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: WAiP. (r. 3)

Catania, C. (1998). Learning. New Jersey: Prentice Hall. (s. 2-26; 41-57)

Suchowierska, M., Kawa, R. (2008). Zachowania werbalne: koncepcja B.F. Skinnera i krytyka N. Chomsky’wgo. W: P. Bąbel, P. Ostaszewski, Współczesna psychologia behawioralna. Kraków: WUJ.

Popiel, A., Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Warszawa: Paradygmat. (s. 3-27)

Kawa, R. (2011). Integracja podejść oraz technik terapeutycznych w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Psychologia Rozwojowa, 16(3), s. 51-62.

Luiselli, J. K., Russo, D. C., Christian, W. P., Wilczynski, S. M. (2008). Effective practices for children with autism. New York: Oxford University Press. (s. 3-214)

Dimeff, L., Koerner, K. (2007). Dialektyczna terapia behawioralna w praktyce klinicznej. Kraków:WUJ. (s. 1-23; 281-309)

Leahy, R. (2008). Techniki terapii poznawczej. Kraków:WUJ. (s. 7-74)

Hayes, S., Stroshal, D., Wilson, K. (2013). Terapia akceptacji i zaangażowania. Kraków:WUJ. (s. 15-50)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)