Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna - warsztat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP309-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna - warsztat
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Wspieranie rozwoju osobowości
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Kurs dla studentów 3, 4 i 5 roku psychologii. Zalecany dla studentów specjalizacji Wspierania rozwoju osobowości.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztat będzie prowadzony w oparciu o teorię Friedemanna Schulza von Thuna. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi proponowanymi przez F.S. von Thuna tj. kwadrat komunikacyjny, diabelskie koła, model sytuacyjny i wewnętrzna rodzina.

Akcent położony jest na praktyczne zastosowanie w/w narzędzi w rozwiązywaniu nieporozumień i trudności komunikacyjnych między ludźmi oraz na poszerzenie świadomości w obszarze własnych trudności komunikacyjnych.

Pełny opis:

Warsztat będzie prowadzony w oparciu o teorię Friedemanna Schulza von Thuna. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi proponowanymi przez F.S. von Thuna tj. kwadrat komunikacyjny, diabelskie koła, model sytuacyjny i wewnętrzna rodzina.

Akcent położony jest na praktyczne zastosowanie w/w narzędzi w rozwiązywaniu nieporozumień i trudności komunikacyjnych między ludźmi oraz na poszerzenie świadomości w obszarze własnych trudności komunikacyjnych.

Literatura:

Literatura:

Friedemann Schulz von Thun (2002), Sztuka rozmawiania.

Część 1.Kraków, Wydawnictwo WAM

Friedemann Schulz von Thun (2002), Sztuka rozmawiania.

Część 2.Kraków, Wydawnictwo WAM

Friedemann Schulz von Thun (2002), Sztuka rozmawiania.

Część 3.Kraków, Wydawnictwo WAM

Friedemann Schulz von Thun (2004), Sztuka zarządzania.Psychologia komunikacji dla szefów i liderów.Kraków, Wydawnictwo WAM

Friedemann Schulz Thun (2012), Jak skutecznie prowadzić warsztaty z zakresu komunikacji. Praca metodą aktywizującą przeżywanie.Kielce, Wydawnictwo Jedność

Literatura uzupełniająca:

Johnson D. (1992), Podaj dłoń, Warszawa Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości

Agryle, M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN

Cialdini, R.B. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Rozdz.6 Autorytet. Gdańsk: GWP.

Fromm, E. (2002). O sztuce słuchania. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Głodowski, W. (2001). Komunikowanie interpersonalne. Warszawa: Wydawnictwo Hansa Communication.

Grzesiuk, L. i Trzebińska E. (1978). Jak ludzie porozumiewają się. Warszawa: Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia.

Hartley, P. (2000). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Król-Fijewska M. (1992), Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa: INTRA.

Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Król-Fijewska, M., Fijewski, P. (2000). Asertywność menedżera. Warszawa: PWE.

Leary M. (2000). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

McKay, M., Davis, M. Fanning, P. (2003). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk GWP.

Oatley, K.. Jenkins, J. M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Parkinson, B. (1999). Emocje. W: B. Parkinson i A.M. Colman (red.) Emocje i motywacja.(s. 15-40). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.

Peas, A. (1993). Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów. Kraków: Wydawnictwo Gemini.

Rees, S., Graham, R.S. (1996), Bądź sobą. Trening asertywności, Warszawa: KiW.

Silos, Ch., Fish, S. i Lapworth, Ph. (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Rozdz. Praca w dialogu (s. 110-119). Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Steward, J. (2002). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczepańska, H. (1996). Trening asertywności dla współuzależnionych. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Thomson, P. (1998). Sposoby komunikacji interpersonalnej. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Wills-Brandon, C. (2001). Jak mówić nie i budować trwałe związki. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Po udziale w zajęciach studenci powinni:

- wiedzieć, jakie narzędzia komunikacyjne zaproponował F.S. von Thun

- umieć diagnozować nieporozumienia komunikacyjne

- potrafić zastosować wybrane techniki (narzędzia komunikacyjne) w rozwiązywaniu nieporozumień komunikacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Praca pisemna: przykład zastosowania wybranej techniki (związany z aktualna rzeczywistością osobistą lub społeczną)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Styśko-Kunkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W sem. zimowym roku akadem. 2018/19 zajęcia odbywają się w terminach:

- 5 spotkań x 6 godzin, 5 XII, 12 XII, 19 XII, 9 I, 16 I, ew. 23 I.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.