Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening asertywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP309-09
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trening asertywności
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Wspieranie rozwoju osobowości
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kryteria naboru

1. Pierwszeństwo zapisów dla studentów specjalizacji 309

2. Kolejność zapisów

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie określimy, jakie zachowania uznawane są za asertywne oraz postaramy się nauczyć różnego rodzaju takich zachowań (od asertywnego przyjmowania ocen innych, poprzez odmawianie, proszenie o przysługę, aż po reagowanie na krytykę i atak). Umiejętności praktyczne będą poprzedzane niezbędną teorią.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie określimy, jakie zachowania uznawane są za asertywne oraz postaramy się nauczyć różnego rodzaju takich zachowań (od asertywnego przyjmowania ocen innych, poprzez odmawianie, proszenie o przysługę, aż po reagowanie na krytykę i atak). Umiejętności praktyczne będą poprzedzane niezbędną teorią.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności.

literatura uzupełniająca:

Ferguson, J. (1999). Asertywność doskonała.

Emmons, M., Alberti, R. (2001). Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych.

Davidson, J. (2001). Asertywność dla żółtodziobów. Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o...

Rees, S., Graham, R. S. (2002). Bądź sobą. Trening asertywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Gniewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)