Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epigrafika grecka w warsztacie archeologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PB-EGR Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Epigrafika grecka w warsztacie archeologa
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Profil technologiczno-badawczy
Profile tematyczne dla II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

znajomość greki nie jest niezbędnym wymogiem uczestnictwa w zajęciach, lecz jest

mile widziana; przewidywane jest zapoznanie uczestników zajęć z alfabetem greckim

wraz z elementami słownictwa oraz podstawowymi zasadami gramatyki;

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom epigrafiki greckiej jako jednej z nauk

o starożytności klasycznej oraz ukazanie specyficznych dla niej metod badawczych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

– definicja epigrafiki (w odniesieniu do epigrafiki greckiej); epigrafika w systemie nauk

o starożytności;

– techniki i metody pracy epigrafika;

– inskrypcja jako obiekt archeologiczny; rodzaje nośników inskrypcji; arceologiczny

kontekst inskrypcji;

– jak powstawały inskrypcje; rola redaktora tekstu i wykonawcy inskrypcji;

– rozwój pisma greckiego; elemnty paleografii;

– podstawowe rodzaje inskrypcji (inskrypcje o charakterze prawnym; inskrypcje

honoryfikacyjne, kamienie graniczne; katalogi i listy, inskrypcje na przedmiotach

użytku codziennego, inskrypcje religijne, inskrypcje nagrobne); niektóre z rodzajów

zostaną omówione bardziej szczegółowo;

– historia epigrafiki greckiej; epigrafika grecka w Polsce; kolekcje epigraficzne na

świecie i w Polsce; rodzaje publikacji epigraficznych;

Przewidywana jest lektura wybranych inskrypcji w tłumaczeniu na język polski połączona z

analizą ich kontekstu archaeologicznego i historycznego;

Przewidywane są próby odczytania inskrypcji ze zdjęć;

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, przewiduje się wizytę w Muzeum Narodowym w

Warszawie celem obejrzenia oryginalnych zabytków epigrafiki greckiej.

Literatura:

B. Bravo, J. Trynkowski, ‘Epigrafika’ [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka

starożytnej Grecji i Rzymu, t. I, Warszawa 1979, str. 155–213, szczególnie str. 155–169

B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, ‘Epigrafika, wprowadzenie’ [w:] E. Wipszycka (red.),

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, str. 131–153

B. Bravo, A. Wolicki, ‘Inskrypcje greckie’ [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka

starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, str. 154–185.

A. Łajtar, ‘Epigrafika’ [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i

Rzymu, t. III, Warszawa 1999, str. 364–416.

B.H. McLean, An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from

Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C. – A.D. 337), Ann Arbor

2002.

Efekty uczenia się:

ogólne rozeznanie w dziedzinie epigrafiki greckiej, umiejętność

odczytywania prostych inskrypcji, umiejętność interpretowania inskrypcji w

tłumaczeniu

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: aktywne uczestnictwo w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Łajtar
Prowadzący grup: Adam Łajtar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.