Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profil technologiczno-badawczy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Archeologii)

Jednostka: Wydział Archeologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Profil technologiczno-badawczy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2800-PB-SLO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pochodzenie Słowian jest jednym z bardziej frapujących zagadnień archeologii

środkowoeuropejskiej. W niedługim czasie od ich pojawienia się na kartach źródeł

bizantyńskich zajmowali już blisko 25% obszaru Europy. Zjawisko to sprawia wrażenie

niespotykanej eksplozji demograficznej.

Zagadnieniem pochodzenia Słowian interesowali się przedstawiciele różnych dyscyplin z

historią, archeologią oraz lingwistyką na czele. Wszystkie pretendują do prymarnej roli w

wyrokowaniu na ten temat. Każda z tych dyscyplin opiera się na innych źródłach, ma własne

instrumentarium badawcze. Również formułowane hipotezy odbiegają różnią się znacznie. Co

więcej – poglądy przedstawicieli tych samych dziedzin nauki nie są spójne.

Jak dotąd wypracowano szereg koncepcji na temat praojczyzny Słowian. Na gruncie

archeologii dominują teorie związane z mikroojczyzną bądź makroojczyzną (przy czym

lokalizacje są różnorodne) często ujmowane w uproszczony schemat podziału na koncepcje

autochtoniczną i allochtoniczną.

Strona przedmiotu
2800-4EU-PB-RESO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PB-MEZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć koncentruje się na charakterystyce środowiska przyrodniczego w okresie plejstocenu i wczesnego holocenu na terenie Europy. Obejmuje omówienie jego podstawowych elementów, takich jak klimat, budowa geologiczna, rzeźba terenu, flora i fauna. Ważny aspekt stanowi kwestia wpływu czynników ekologicznych na rozwój kultury, szczególnie w wymiarze materialnym oraz społeczno-gospodarczym. Prezentowane są różne sposoby adaptacji ugrupowań paleolitycznych i mezolitycznych do warunków środowiskowych, przy czym główna uwaga skoncentrowana jest na analizie podstawowych modeli osadniczych, strategii zdobywania pożywienia, pozyskiwania surowców naturalnych, organizacji społecznej oraz mobilności i kontaktów grup ludzkich. Podstawę dla tych rozważań stanowią dane archeologiczne, przyrodnicze, fizykochemicznych, a także analogie etnograficzne.

Strona przedmiotu
2800-PB-IND brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą zagadnieniom związanym

z historią i archeologią Indii, ze szczególnym

naciskiem na okres wczesnohistoryczny.

Strona przedmiotu
2800-PB-BOG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są bogowie i symbole w sztuce Mezopotamii. Religia i bogowie odgrywały

kluczową rolę w życiu mieszkańców Mezopotamii. Symbol, za pomocą którego

przedstawiani byli bogowie, jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów religii

Mezopotamii. Oprócz symboli związanych z bóstwami i religią, na zajęciach omawiana

będzie także symbolika władzy związana z ikonografią królewską oraz inne symbole

występujące w sztuce Mezopotamii.

Strona przedmiotu
2800-PB-CER brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są tematyce rozwoju technologii

produkcji ceramicznej na Dalekim Wschodzie. Podczas

zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z

technikami produkcji i wypału, funkcjami różnorodnych

form ceramicznych, a także zmianami w ornamentyce

zdobniczej na przestrzeni dziejów. Zajęcia obejmują

tematykę związaną z ceramiką Azji Wschodniej (Chiny,

Japonia, Korea) i kontynentalnej części Azji Południowo-

Wschodniej (dzisiejszy Wietnam, Tajlandia, Laos i

Kambodża)

Strona przedmiotu
2800-PB-CERMII brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są rekonstrukcji sposobów wytwarzania naczyń w starożytności, począwszy od pozyskania gliny, poprzez przygotowanie masy garncarskiej, wylepienie ze szczególnym uwzględnieniem opracowania powierzchni, ozdobienie naczynia, a następnie wysuszenie go i wypalenie. W trakcie zajęć omówiona zostanie teoria wytwarzania naczyń oraz podejmiemy próby ich wylepienia. Ponadto na trzydniowych warsztatach w pracowni garncarskiej wypalimy naczynia w różnych typach palenisk i nauczymy się lepić naczynia na kole garncarskim.

Strona przedmiotu
2800-PB-CERM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część jednosemestralnych zajęć poświęcona jest omówieniu zostanie strony metodycznej

postępowania z ceramiką z badań wykopaliskowych, począwszy od odnalezienia ceramiki w ziemi

poprzez rekonstrukcję i wyklejenie aż po zadokumentowanie i analizę.

Nacisk postawiony będzie jednak na umiejętności praktyczne w drugiej części zajęć: samodzielna

eksploracja popielnic, a następnie ich wyklejenie i zadokumentowanie.

Strona przedmiotu
2800-4EU-D-HAN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PB-CZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z

problematyką archeozoologii obu Ameryk oraz

Oceanii. W ich ramach omówione zostaną wybrane

zagadnienia dotyczące związków ludzi i zwierząt na

tym obszarze – od łowiectwa i wpływu pojawienia

się człowieka w tamtejszych ekosystemach, przez

proces domestykacji i hodowlę poszczególnych

gatunków, po rolę zwierząt w religii i obrzędowości.

Poruszone zostaną także kwestie obejmujące

specyfikę pracy archeozoologicznej w Nowym

Świecie ze szczególnym uwzględnieniem badań w

rejonie Andów.

Strona przedmiotu
2800-PB-BAS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu omówienie przemian kulturowych i osadniczych ba

ziemiach, położonych w dorzeczu Bugu, od późnego okresu przedrzymskiego

po początki średniowiecza. Podjęte zostaną przede wszystkim zagadnienia

archeologii osadnictwa i obrzędowości pogrzebowej, uzupełnione o

szczegółowo przedstawioną historię badań na tym obszarze oraz analizę

najważniejszych stanowisk. Zajęcia są połączone z nieobowiązkowym

naukowym objazdem rowerowym po Polesiu Lubelskim, równinie

Hrubieszowskiej i Roztoczu, gdzie występują najbardziej typowe dla tej strefy

stanowiska: między cmentarzyska w Czerniczynie, Husynne, Werbkowicach,

Gródku Nadbużnym, Masłomenczu, Ulowie, wczesnośredniowieczne

grodziska w Czermie i Gródku. Celem objazdu jest także zapoznanie się z

materiałami z kolekcji muzealnych, w tym ze skansenem w Masłomęczu,

muza w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu.

Strona przedmiotu
2800-PB-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie tematyki dotyczącej ewolucji człowieka, od pierwszych form dwunożnych i wyprostowanych (m.in. Ardipithecus) aż do pojawienia się i rozprzestrzenienia się człowieka współczesnego i początków cywilizacji, czyli okresu mniej więcej obejmujących ostatnie sześć milionów lat.

Strona przedmiotu
2800-PB-FAR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PB-EPI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przewidywana jest lektura inskrypcji greckich ze zdjęć.

Strona przedmiotu
2800-PB-EPII brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przewidywana jest lektura inskrypcji greckich ze zdjęć.

Strona przedmiotu
2800-PB-EGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom epigrafiki greckiej jako jednej z nauk

o starożytności klasycznej oraz ukazanie specyficznych dla niej metod badawczych.

Strona przedmiotu
2800-PB-LAC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie przyszłym archeologom podstawowych informacji o inskrypcjach łacińskich, z którymi często spotykają się oni w praktyce wykopaliskowej lub w trakcie badań naukowych. Szczególny nacisk położony jest na uświadomienie archeologom specyfiki i możliwości badawczych tej kategorii źródeł, czy też sposobów interpretacji w kontekście archeologicznym.

Strona przedmiotu
2800-PB-GAR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowany jest stan i problematyka badawcza nad dziejami rzemiosla garncarskiego w Polsce od polowy XIII po XIX w. Na tym tle szczegółowo omawiane są przemiany w zakresie techniki, technologii i organizacji produkcji oraz zagadnienia związane ze zbytem i użytkowaniem wyrobów garncarskich. Istotną częścią zajęć jest praktyczna analiza zabytkowych materiałów ceramicznych

Strona przedmiotu
2800-PB-GEOI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geoarcheologia wykorzystuje doświadczenia nauk o Ziemi do rekonstrukcji warunków, w jakich bytował człowiek w czasach historycznych.

Zajęcia obejmują prezentację poszczególnych środowisk sedymentacyjnych pod względem atrakcyjności dla osadnictwa, możliwości zachowania artefaktów w każdym z nich oraz jak zmiany klimatu w holocenie wpływały na działalność człowieka .

Strona przedmiotu
2800-PB-GEOII brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PB-MED brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poszerzają wiedzę w zakresie historii medycyny ze szczególnym uwzględnieniem informacji pozyskiwanych w ramach badań archeologicznych. Przedstawiają historię wybranych chorób oraz to, w jaki sposób wpływały one na

życie codzienne ludzi w przeszłości.

Strona przedmiotu
2800-PB-IKO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane będą różne aspekty metodologii badań ikonograficznych i ikonologicznych. Na zajęciach początkowych zostaną zaprezentowane podstawy teoretyczne, następnie przydatne metody w warsztacie ikonografia, a w ostatniej części zajęć omawiane będą przykłady analizy dzieł z różnych okresów i kręgów kulturowych od czasów prehistorycznych po średniowieczne.

Strona przedmiotu
2800-PB-KAR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Objazd - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się dogłębnie z historią i archeologią ważnego regionu

Azji Mniejszej..

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania i prezentacji sali referatów na temat jednego z

wybranych stanowisk archeologicznych (Halikarnas, Mylasa, Euromos, Iasos, Herakleia przy

Latmosie, Lagina, Alinda, Alabanda, Stratonikeia, Kaunos, Knidos. W trakcie zajęć w terenie

referenci będą oprowadzać pozostałych uczestników po stanowiskach, komentując

zachowane pozostałości architektoniczne oraz zabytki w znajdujące się w kolekcjach

archeologicznych lokalnych muzeów.

Strona przedmiotu
2800-PB-STAR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone historii kolekcjonerstwa oraz najważniejszym zbiorom zabytków starożytnych w Polsce. Zagadnienia te zostaną omówione przez miniwykłady, grupowe analizy poszczególnych przypadków oraz w trakcie wspólnych wizyt w placówkach muzealnych.

Strona przedmiotu
2800-PB-LOW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są omówieniu zagadnień związanych z

eksploatacją zasobów środowiska naturalnego w pradziejach i

czasach historycznych.

Strona przedmiotu
2800-PB-MAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym tematom związanym z życiem społeczności

miejskiej w późnośredniowiecznych miastach lokacyjnych ówczesnej Polski. Poruszone

zostaną zagadnienia z zakresu rozplanowania publicznej i prywatnej przestrzeni miejskiej,

zagospodarowania siedlisk mieszczańskich, organizacji rzemiosła i handlu, a także

materialnych warunków życia codziennego miejscowej społeczności.

Tematyka ta omówiona będzie na podstawie informacji płynących zarówno ze źródeł

archeologicznych jak pisanych i ikonograficznych.

Strona przedmiotu
2800-PB-MIT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PB-DOK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką

pracy ze źródłami pisanymi do historii, kultury i religii

starożytnego Egiptu. Przedstawiona zostanie typologia,

charakterystyka i specyfika tekstów, z którymi można się

zetknąć w trakcie badań nad cywilizacją egipską, a także

różne aspekty ich analizy i interpretacji naukowej. W

trakcie ćwiczeń warsztatowych student dowie się jak

właściwie dokumentować zabytki inskrybowane, jak je

opracować i właściwie z nich korzystać.

Strona przedmiotu
2800-PB-ODK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PB-MAJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmioty ceramiczne: naczynia, figurki oraz instrumenty muzyczne stanowią bogaty w

formy i treści materiał badawczy, a jego znajomość jest podstawą warsztatu archeologa

zainteresowanego kulturami Mezoameryki. Analiza przedmiotów ceramicznych przebiegać

może na wielu poziomach: technologii produkcji, znaczenia ekonomicznego, rytualnego,

społecznego. Jednocześnie ikonografia z nimi związana jest źródłem na temat życia

codziennego, wierzeń religijnych, grup społecznych.

Przedmioty ceramiczne to tradycyjne przedmioty badan archeologicznych, jednak ich

wszechstronna analiza angażuje metodologię zaczerpniętą z innych dyscyplin

humanistycznych (np. historia sztuki) oraz przyrodniczych (np. geologia, akustyka).

W ramach zajęć zostaną omówione nie tylko podstawowe metody badań, takie jak systemy

klasyfikacji – typologii, ale zostanie przedstawiony również wybór różnych, ważnych studiów

przypadku.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)