Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Karia - na pograniczu Orientu i świata greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PB-KAR Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Karia - na pograniczu Orientu i świata greckiego
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Profil technologiczno-badawczy
Profile tematyczne dla II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się dogłębnie z historią i archeologią ważnego regionu

Azji Mniejszej..

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania i prezentacji sali referatów na temat jednego z

wybranych stanowisk archeologicznych (Halikarnas, Mylasa, Euromos, Iasos, Herakleia przy

Latmosie, Lagina, Alinda, Alabanda, Stratonikeia, Kaunos, Knidos. W trakcie zajęć w terenie

referenci będą oprowadzać pozostałych uczestników po stanowiskach, komentując

zachowane pozostałości architektoniczne oraz zabytki w znajdujące się w kolekcjach

archeologicznych lokalnych muzeów.

Pełny opis:

Podczas stacjonarnych zajęć przygotowawczych (w 2 semestrze), uczestnicy zapoznają się

dogłębnie z historią i archeologią ważnego regionu Azji Mniejszej. Jego wyjątkowość

odzwierciedla zróżnicowana i bogata kultura w kształtowaniu, której równorzędną rolę

odgrywał komponent lokalny (orientalny) jak i napływowy – grecki i rzymski. Przedmiotem

zainteresowań uczestników zajęć będzie topografia, historia i stan zachowania

najważniejszych stanowisk archeologicznych w Karii, do których należy zaliczyć należy:

Halikarnas (Bodrum), Mylasa (Milas), Euromos, Iasos, Herakleia przy Latmosie, Lagina,

Alinda, Alabanda, Stratonikeia, Kaunos, Knidos.

Podczas zajęć w sali uczestnicy zobowiązani są do przygotowania referatów na temat jednego

z wybranych stanowisk, jak również uczestnictwa w dyskusjach. Natomiast, w trakcie zajęć

w terenie referenci będą oprowadzać pozostałych uczestników po stanowiskach, komentując

zachowane pozostałości architektoniczne oraz zabytki w znajdujące się w kolekcjach

archeologicznych lokalnych muzeów.

UWAGA! Zajęcia są rozliczane semestralnie tj. można uzyskać zaliczenie zajęć w sali (2

semestr), bez konieczności udziału w objeździe (koniec 2 semestru).

Literatura:

Podstawowa literatura tematu poniżej. Bibliografia dotycząca poszczególnych zabytków i

stanowisk zostanie podana w trakcie zajęć, po ustaleniu poszczególnych tematów referatów:

Akurgal E., Ancient Civilization and Ruins of Turkey, 1969

Bean G.E., Turkey beyond the Meander, Londyn 1971 (wyd. 2: Londyn 2002)

Jones A., The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1937

Karlsson L., S. Carlsson, Labraunda and Karia, Uppsala 2011

Woolf G., The Roman Urbanisation of the East, [in:] Alcock S., (ed.) The Early

RomanEmpire in the East, Oxford 1997, p. 1-14

Odpowiednie hasła topograficzne w The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton

1976 oraz The New Pauly, Leyda 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Objazd, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kordas, Adam Łajtar
Prowadzący grup: Anna Kordas, Adam Łajtar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.