Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia a lingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LAAL Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia a lingwistyka
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: II rok studiów licencjackich
Moduł L4: Antropologia słowa i literatury
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu antropologii lingwistycznej - działu antropologii, który zakłada, że praktyki językowe są praktykami społecznymi i zajmuje się analizą związków pomiędzy językiem, kulturą oraz społeczeństwem.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie i uporządkowanie wybranych zagadnień z zakresu antropologii lingwistycznej. Jest to dział antropologii, w kórym zakłada się, że praktyki językowe są praktykami społecznymi. Zajmiemy się antropologiczną analizą związków pomiędzy językiem, kulturą i praktykami społecznymi. Zostaną omówione takie tematy jak: ideologie i polityki językowe zwłaszcza w odniesieniu do języków mniejszościowych i zagrożonych, relacje między językiem a płcią i rasą; obecność języków w przestrzeni publicznej czy dyskryminacja i wykluczenie ze względu na używany język lub obco brzmiący akcent.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć studenci potrafią:

- posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu antropologii lingwistycznej

- dyskutować na tematy związane z relacją między językiem a kulturą i społeczeństwem

- identyfikować ważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem języków w przestrzeni publicznej, definiować i analizować polityki językowe

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bielenin-Lenczowska
Prowadzący grup: Bożena Bielenin-Lenczowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.