Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty etnograficzne do wyboru (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty etnograficzne do wyboru
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
3102-LPPW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zdobyciu kompetencji pozwalających na antropologiczną analizę źródeł wywołanych, dotyczących pamięci o przemocy, do jakiej dochodziło w Polsce w okresie II wojny światowej i powojnia. Studenci zapoznają się także w ich trakcie z różnymi konceptualizacjami i typologiami pamięci oraz powiązanych z nią pojęć analitycznych z podtekstem etycznym, takich jak–świadek, postronny, trauma, wina, odpowiedzialność, spotkanie, przemilczenia, (nie)miejsca pamięci, skażone krajobrazy, cierpienie.

Strona przedmiotu
3102-PME-ATMO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą obejmowały wiedzę z zakresu odkryć geograficznych Afryki ze szczególnym uwzględnieniem roli Polaków, informacje dotyczące ikonografii i etnografii afrykańskiej. Ponadto poruszona będzie tematyka związana z prowadzeniem badań w terenie, kwestie związane z restytucją dóbr kultury oraz podstawowe zagadnienia muzealnicze związane z etnografią Afryką.

Strona przedmiotu
3102-FER-ARC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład konwersatoryjny - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course addresses the dynamics of diverse alternative religiosities starting from the communist regime period up to today. It deals with the processes of (trans)formation of changeable and instable religious/spiritual ideas and groups all over East-Central Europe during this time. It also studies the past and current socioreligious processes, discussing diverse manifestations, changes and disruptions of religious phenomena concerning individual religiosities in (trans)regional and (trans)national levels.

Strona przedmiotu
3102-FAHA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-FMIG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-FAOM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In the proposed cycle of lectures, I suggest to use anthropological lens in order to question the dichotomous view of free versus forced mobility, of migration versus tourism as well as of ‘good’ (desirable, righteous) as opposed to ‘bad’ (threatening, illegal) mobility.

Strona przedmiotu
3102-FABIP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of this course is to examine how policy – as a socio-cultural category, a political technology and an instrument of governance – work. We will analyse particular policies: how they are created, how they represent the problem to be solved, their history and genealogies. We will also look on how people react on different policies and what are their effects.

Strona przedmiotu
3102-FAOW
Anthropology of War (od 2022-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course examines anthropological insights to war/military conflicts and social world that constitutes immediately after they end. In particular, it concerns discursive justifications of cognitive and ethical stances taken by anthropologists who conduct research in war and postwar societies.

Strona przedmiotu
3102-LAAL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu antropologii lingwistycznej - działu antropologii, który zakłada, że praktyki językowe są praktykami społecznymi i zajmuje się analizą związków pomiędzy językiem, kulturą oraz społeczeństwem.

Strona przedmiotu
3102-LERI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu antropologii emocji - działu antropologii, który zajmuje się badaniem i analizą emocji w konkretnych kontekstach kulturowych i społecznych. Skupimy się przede wszystkim na badaniach relacji intymnych.

Strona przedmiotu
3102-LAIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę antropologii islamu. Część zajęć zostanie poświęcona teoretycznym rozważaniom, część zagadnieniom szczegółowym (przykłady będą pochodzić przede wszystkim z terenu badań prowadzących konwersatorium tj. Bułgarii i Macedonii). Każde zajęcia będą prowadzić dwie osoby – koordynatorka i dyskutantka.

Strona przedmiotu
3102-LPPA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LPLG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasyczną i najnowszą literaturą przedmiotu dotyczącą antropologii pielgrzymek i związanych z nimi społecznych imaginariów.

Strona przedmiotu
3102-LAPIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć prześledzimy rozwój antropologicznej refleksji dotyczącej płci i seksualności. Przyjrzymy się: znaczeniu terminów sex (płeć) i gender (płeć kulturowa); relacjom między koncepcją płci kulturowej a dychotomiami kultura - natura i publiczne - prywatne; mechanizmom współuczestniczącym w społecznym tworzeniu płci i seksualności, takim jak edukacja czy religia; konstrukcji kobiecości, męskości i seksualności z kontekście postkolonialnym i postsocjalistycznym; przemocy seksualnej.

Strona przedmiotu
3102-LAPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przedstawienie nieantropocentrycznego nurtu antropologii i humanistyki oraz uargumentowanie go najnowszymi odkryciami innych dyscyplin naukowych, a także przegląd pozaludzkich podmiotów (zwierzęcych, roślinnych, laboratoryjnych, technicznych, hybrydowych itp.) i omówienie etyki relacji z nimi. Na każdych zajęciach omawiana będzie grupa takich podmiotów z uwzględnieniem literatury naukowej i pozanaukowych źródeł. Dyskusje będą poświęcone również identyfikacji zagrożeń i ryzyka rozwoju nowych technologii i poszukiwaniu etycznych rozwiązań i postaw uwzględniających interesy nie tylko ludzi.

Strona przedmiotu
3102-MAPO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie rozwoju antropologii politycznej od początku XX wieku do współczesności. Pierwszy wykład w cyklu poswiecony jest prekursorom współczesnej refleksji nad zjawiskami politycznymi w filozofii nowożytnej, Oswieceniowej i XIX-wiecznej. Następnie wykład omawia rozwój brytyjskiej antropologii politycznej, od paradygmatu strukturalno-funkcjonalistycznego lat 40. do podejsć akcjonistycznych i procesalnych w latach 60. W dalszej częsci semestru przedmiotem wykładu stają się wyzwania, jakie postawiły przed antropologią polityczną przemiany polityczno-ekonomiczne i obyczajowe na swiecie w drugiej połowie XX wieku. Omawiane są problemy kolonializmu i dekolonizacji, teoria modernizacji, dyskurs rozwojowy, globalizacja, oraz zagadnienia socjalizmu i postsocjalizmu. Pod koniec semestru, szcególną uwagę poswięca się antropologicznej refleksji nad państwem oraz nowemu nurtowi antropologii anarchistycznej.

Strona przedmiotu
3102-LAPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Antropologia pracy” poświęcone jest zarówno analizie historycznych form pracy, jak i współczesnym przemianom tego zjawiska. Będziemy omawiać teksty poświęcone takim fenomenom jak: uberyzacja, biurokratyzacja, przechodzenie od produkcji do usług, prekaryzacja. Postaramy się połączyć teorię z wynikami własnych badań.

Strona przedmiotu
3102-LASN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omówimy różne historyczno-kulturowe modele rozumienia zjawiska snów, ich interpretacji i wykorzystania w praktykach leczniczych i duchowych od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego. Dokonamy także przeglądu tekstów i koncepcji antropologicznych dotyczących śnienia.

Strona przedmiotu
3102-LASR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią nurtu badań środowiska w ramach antropologii społeczno-kulturowej. Oprócz klasycznych tekstów, poznają aktualne perspektywy badawcze, takie jak ekologia polityczna, czy nowy materializm. Osoby uczestniczące w zajęciach będą miały możliwość zaaplikowania nowych narzędzi analitycznych we własnych projektach badawczych.

Strona przedmiotu
3102-LATE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą przestrzenią przekazywania wiedzy oraz krytycznej dyskusji nad rolą technologii w nowoczesności, a także w wyłanianiu się przyszłych światów.

Strona przedmiotu
3102-MATU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zaznajomią się z antropologicznym ujęciem turystyki: dokona się problematyzacji tego obszaru badań, wskaże główne jego nurty, sformułuje się problemy, które na gruncie turystyki mogą stanowić obszar szczególnego zainteresowania antropologów. Wprowadzi się pojęcia, stanowiące podstawowe narzędzia badawcze w antropologicznych studiach nad turystyką. Analizie zostaną poddane wybrane zjawiska turystyczne współczesnego świata.

Strona przedmiotu
3102-MAUZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć nie będzie ograniczać się wyłącznie do napojów alkoholowych, ale obejmie także kawę i mało znany w Polsce khat. Literatura przedmiotu koncentrować się będzie wokół przykładów z Kaukazu, Bliskiego Wschodu i Afryki, choć z odniesieniami także do Polski i Europy.

Strona przedmiotu
3102-LAZP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia do niniejszych zajęć jest pogląd, że zaburzenia psychiczne są zbyt poważną sprawą, aby pozostawić ją wyłącznie psychiatrom i psychologom. Stąd będziemy koncentrować się na ukazaniu antropologicznej i etnograficznej perspektywy w badaniach nad problematyką zaburzeń psychicznych i studiowania przypadków zmagań danych pacjentów z depresją, zaburzeniami lękowymi, schizofrenią czy innymi przypadłościami psychicznymi.

Strona przedmiotu
3102-LBUE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badacz-etnolog ma umiejętności idealne do projektowania i badania doświadczeń użytkownika i tworzenia produktów cyfrowych. Podczas tych zajęć będzie miał okazję poznać podstawy projektowania i badań User Experience i nauczy się jak swoje umiejętności wykorzystać w praktyce biznesowej.

Strona przedmiotu
3102-LBWT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Wspólnie analizując przykłady opisów doświadczeń terenowych, rozważone zostaną różne podejścia do bezpieczeństwa, które uważam za kwestię podstawową i znacznie ważniejszą niż ilość wykonanych wywiadów. W czasie zajęć analizowane będą konkretne przykłady problematycznych i niebezpiecznych sytuacji oraz dyskusja nad tym, w jaki sposób można było ich uniknąć. Razem z osobami studiującymi zostanie utworzona lista dobrych praktyk, których znajomość pomoże w wyznaczeniu granic, utrzymaniu poczucia bezpieczeństwa oraz sposobach dbania o innych uczestników grupy laboratoryjnej. Dodatkowo osoby studiujące dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku doświadczenia przemocy na badaniach w ramach instytucji działających na Uniwersytecie Warszawskim.

Strona przedmiotu
3102-LBMZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są kulturze białoruskiej zarówno tej kształtowanej w czasach BSRR jak i współcześnie. Ich celem jest wprowadzenie i przybliżenie wybranych przejawów kultury białoruskiej oraz zwrócenie uwagi na próby jej emancypacji. Zajęcia mają charakter konwersatorium.

Strona przedmiotu
3102-LDZK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia zajęć jest antropologiczne spojrzenie na dziedzictwo kultury jako sfery społecznie tworzonych znaczeń przeszłości. Celem zajęć jest refleksja nad konstruowaniem lub/ i wykorzystaniem dziedzictwa kultury lub jego elementów w różnych działaniach i sferach, legitymizujących istniejący porządek społeczny, przynależność do wspólnoty lokalnej, a także ponadlokalnej.

Strona przedmiotu
3102-LDZS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LEDAD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-FEID brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During our course, the applicability of the selected theoretical perspectives on identity building to the context of Donbas region will be discussed using ethnographic and media material. The course will combine the chronological and thematic logic to demonstrate various aspects of identity building processes and the idiosyncrasies of the region.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)