Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia podmiotów pozaludzkich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LAPP Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia podmiotów pozaludzkich
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L3: Antropologia materialności/rzeczy
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu przedstawienie nieantropocentrycznego nurtu antropologii i humanistyki oraz uargumentowanie go najnowszymi odkryciami innych dyscyplin naukowych, a także przegląd pozaludzkich podmiotów (zwierzęcych, roślinnych, laboratoryjnych, technicznych, hybrydowych itp.) i omówienie etyki relacji z nimi. Na każdych zajęciach omawiana będzie grupa takich podmiotów z uwzględnieniem literatury naukowej i pozanaukowych źródeł. Dyskusje będą poświęcone również identyfikacji zagrożeń i ryzyka rozwoju nowych technologii i poszukiwaniu etycznych rozwiązań i postaw uwzględniających interesy nie tylko ludzi.

Efekty uczenia się:

Osoba kończąca kurs ma wiedzę o miejscu i znaczeniu antropologii wśród innych nauk, nie tylko humanistycznych, oraz rozumie wpływ odkryć w innych dziedzinach na dalszy rozwój antropologii. Zna różnice między posthumanizmem i transhumanizmem i ich wizjami przyszłości człowieka, rozumie przyczyny pojawienia się nieantropocentrycznego paradygmatu. Ma uporządkowaną wiedzę o podmiotach pozaludzkich. Ma świadomość złożoności i zmienności kultury oraz metod jej interpretacji.

Potrafi wyszukiwać informacje i materiały, potrafi wyszukane materiały analizować, ocenić, zinterpretować i wykorzystać w dyskusji. Umie zastosować argumenty bioetyczne, ocenić i sklasyfikować ryzyko omawianych fenomenów kulturowych i technologicznych.

Rozpoznaje problemy wywołane nowymi technologiami (medycznymi, komunikacyjnymi i in.), umie zająć własne stanowisko wobec nich w oparciu o zdobytą wiedzę i wymianę argumentów. Wykazuje zaangażowanie i odpowiedzialność za przyjętą postawę etyczną, rozumie wpływ nauki i zachowań naukowców na sytuację społeczną, ekonomiczną i prawno-polityczną na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach i przygotowanego referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kozhevnikova
Prowadzący grup: Magdalena Kozhevnikova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.