Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Region i regionalizm w architekturze XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-RIR-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Region i regionalizm w architekturze XIX i XX w.
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W wykładzie poruszone zostaną różne zagadnienia wiążące się z różnorako pojmowanymi tytułowymi kwestiami – od budzącego się zainteresowania lokalnością i miejscowym budownictwem przez profesjonalnych architektów w XIX w. po nowe formuły regionalizmu wypracowane w II połowie XX w.

Pełny opis:

‘Region’ i ‘regionalizm’ – to terminy wieloznaczne, a zarazem bardzo istotne dla zrozumienia różnych zjawisk w architekturze ostatnich dwóch stuleci. Przykładowo - ‘Regionalna architektura’ odnosi nas do skojarzeń z konstruowaniem nowoczesnych tożsamości opartych na lokalnych tradycjach budowlanych (vide styl zakopiański). Z kolei ‘planowanie regionalne’ pozostaje jednym z kluczowych terminów dla urbanistyki oraz gospodarczego i przestrzennego planowania w skali kraju.

W wykładzie poruszone zostaną różne zagadnienia wiążące się z różnorako pojmowanymi tytułowymi kwestiami – od problematyki budzącego się zainteresowania lokalnością i miejscowym budownictwem przez profesjonalnych architektów w XIX w., przez ruch Heimatschutz, początki planowania regionalnego, zagadnienie regionu w socrealizmie i architekturze czasów III Rzeszy, po nowe formuły regionalizmu wypracowane w II połowie XX w. i idee regionalizmu krytycznego.

Literatura:

Heimat, Region, and Empire. Spatial Identities under National Socialism, ed. C.-C. W. Szejnmann, M. Umbach, Houndmills 2012.

B. MacKay-Lyons, Local Architecture. Building Place, Kraft and Community, New York 2014

Modern architecture and the Mediterranean. Vernacular Dialogues and Contested Identities, ed. J.-F. Lejeune, M. Sabatino, New York 2010

M. Omilanowska, Gdańska czy(li) niemiecka? Problematyka identyfikacji narodowej i regionalnej na przykładzie architektury Gdańska lat 1871-1914, w: tejże, Budowanie nad Bałtykiem. Studia z architektury i sztuki Gdańska, Pomorza i Żmudzi, Gdańsk 2018, s. 42-51.

Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014, red. I. Kossowska, Toruń 2015.

Regionalism and Modernity. Architecture in Western Europe, 1914-1940, ed. L. Meganck, L. Van Santvoort, J. De Maeyer, Leuven 2013

Regionalizmy / modernizmy / postmodernizmy (tematyczny numer czasopisma „Autoportret” 2017, nr 2).

Ruch regionalistyczny w Europie, 2 t., Warszawa 1934.

Sources of Regionalism in the Nineteenth Century Architecture, Art and Literature, Leuven 2008

A. Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010

A. Szczerski, Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900, Kraków 2002

P. Frampton, Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance, w: The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, ed. H. Foster, Port Townsend 1983, s. 16-30.

M. Umbach, German Cities and Bourgeois Modernism, 1890-1924, Oxford 2009.

Vernacular Art in Central Europe, ed. J. Purchla, Cracow 2001

Efekty uczenia się:

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu problematyki zagadnień regionu i regionalizmu w architekturze XIX i XX w.

K2_W05; ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki

K2_W06; ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K2_W07; zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki

K_W17 zna i rozumie metody analizy i interpretacji obiektów, które możemy wiązać z zagadnieniem regionalizmu w architekturze XIX i XX w.

K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami historii sztuki w odniesieniu do zagadnienia regionalizmu w architekturze XIX i XX w.

K_U04 potrafi rozpoznać i opisać różne rodzaje obiektów wiążący się z zagadnieniem regionalizmu w architekturze XIX i XX w. oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację

Metody i kryteria oceniania:

Krótki sprawdzian pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski
Prowadzący grup: Marek Czapelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.