Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura muzyczna miast, dworów i ośrodków kościelnych (moduł 3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1KULMU-KON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura muzyczna miast, dworów i ośrodków kościelnych (moduł 3)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone kulturze muzycznej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wiekach. Przegląd zjawisk zostanie dokonany chronologicznie – omówiona będzie organizacja kultury w naszym kraju za rządów kolejnych dynastii królewskich: Jagiellonów-Wazów-Sasów.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone kulturze muzycznej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wiekach.

Przegląd zjawisk zostanie dokonany chronologicznie – omówiona będzie organizacja kultury w naszym kraju za rządów kolejnych dynastii królewskich: Jagiellonów-Wazów-Sasów.

Organizacja życia muzycznego:

- na dworze królewskim (funkcje i rodzaje uprawianej muzyki, kapelmistrzowie, zmiany w składzie zespołu, koszty utrzymania artystów, warunki bytowe muzyków, rozwój mecenatu muzycznego)

- na dworach magnackich i dostojników kościelnych (najważniejsze ośrodki, rodzaje utrzymywanych zespołów muzycznych)

- w ośrodkach kościelnych (katedry, kolegia, kościoły diecezjalne); muzyka w klasztorach i przyklasztornych ośrodkach kultu religijnego

- w wielkich miastach (organizacje zawodowe muzyków, artyści zatrudniani przez władze miejskie, wędrowni muzycy)

Ponadto uwaga zostanie poświęcona:

- Artystycznym kontaktom zagranicznym

- Szkolnictwu i edukacji muzycznej

- Skryptorom i kopistom związanym z różnego rodzaju ośrodkami

- Drukarstwo. Druki polskie i obce

Literatura:

Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013.

Andrzej Ciechanowiecki, Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Slonim, Kolonia 1961.

Głuszcz-Zwolińska Elżbieta, Muzyka nadworna ostatnich Jagiellonów, Kraków 1988.

Alina Mądry, Historia muzyki polskiej, t. III, Barok, część druga 1697-1795, Warszawa 2014.

Katarzyna Morawska, Historia muzyki polskiej, t. II, Renesans 1500-1600, Warszawa 2002.

Przybyszewska-Jarmińska Barbara, Historia muzyki polskiej, t III. Barok, część

pierwsza. 1595–1696, Warszawa 2006.

Żórawska-Witkowska Alina, Kapela Antoniego Tyzenhauza w Grodnie, „Muzyka”

1977/2, s. 3–37.

Alina Żórawska –Witkowska, Muzyka na dworze Augusta II w Warszawa, Warszawa 1997.

Alina Żórawska – Witkowska, Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta, Warszawa 1995.

Alina Żórawska-Witkowska, Muzyka na polskim dworze Augusta III, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu kultury muzycznej Rzeczypospolitej XVI-XVIII

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie kultury muzycznej Staropolszczyzny

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie przedstawionej pracy pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.