Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok I st. Muzykologia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Muzykologii)

Jednostka: Instytut Muzykologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok I st. Muzykologia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3106-AM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia muzyki zajmuje się człowiekiem jako twórcą i odbiorcą muzyki. Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń.

Strona przedmiotu
3106-1ES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są różnym aspektom estetyki muzycznej, omawianym w porządku chronologicznym, począwszy od zagadnień poruszanych w myśli o muzyce w starożytnej Grecji po XX wiek i trendy współczesne.

Strona przedmiotu
3106-ETNOM3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja etnomuzykologii 1 i 2, cztery nowe zagadnienia: 1) współczesne nurty muzyczne wykorzystujące tradycyjne tworzywo etniczne (folk, ethno-pop, folk-jazz i in.), 2) kultury muzyczne mniejszości narodowych w Polsce i pograniczy etnicznych na podstawie zarówno źródeł historycznych, literatury przedmiotu, jak i współczesnego życia muzycznego codziennego oraz festiwalowego, 3) etnomuzykologia miasta (muzyka uliczna, tradycje etniczne w miejskim kontekście), muzyka a migracje, 4) tradycje lokalnego śpiewu religijnego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych nadal zwyczajów religijnych (np. śpiewy wielkopostne, majowe, pielgrzymkowe, procesje Bożego Ciała). 5) Problematyka nacjonalizmów muzycznych, 6) Badania nad udziałem kobiet w życiu muzycznym oraz specyficznym traktowaniem płci w praktyce muzycznej, 7) Perspektywa historyczna w badaniach etnomuzykologicznych, 8) Etnomuzykologia stosowana

Strona przedmiotu
3106-HMB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia kursowe poświęcone historii muzyki zachodnioeuropejskiej w okresie 1600-1750. Wykład koncentruje się przede wszystkim na najważniejszych zagadnieniach związanych z muzyką wokalno-instrumentalną, ze szczególnym uwzględnieniem opery, w różnych jej odmianach i funkcjach wynikających ze specyficznych uwarunkowań polityczno-kulturalnych najważniejszych ośrodków europejskich. Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane głównie z muzyką instrumentalną w epoce baroku. Ich celem jest omówienie jej podstawowych form (sonata triowa, sonata solowa, concerto grosso, koncert solowy itp.), praktyki basso continuo. Podjęta zostanie także problematyka stylów narodowych: włoskiego, francuskiego, niemieckiego i ich syntezy w twórczości F. Couperina, J.S. Bacha i G.F. Händla.

Strona przedmiotu
3106-HMK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-1JMBA-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Język muzyczny baroku” łączy w sobie wykład i ćwiczenia.

Realizacja zajęć odbywać się będzie w dwóch fazach:

1/ wykłady, podczas których postawione i wyjaśnione zostaną podstawowe problemy, zaprezentowane właściwe metody i narzędzia analityczne

2/ ćwiczenia, podczas których studenci pod kontrolą prowadzącego analizować będą wybrane kompozycje epoki baroku z wykorzystaniem przedstawionych metod i narzędzi analitycznych.

Strona przedmiotu
3106-KOMPL-KON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka omawiana na zajęciach:

Twórczość I połowy wieku - wybrane zagadnienia:

1. Młoda Polska w muzyce - twórcy, kluczowe gatunki,

2. twórczość Mieczysława Karłowicza - poematy, liryka wokalna, inne ważne gatunki,

3. twórczość Karola Szymanowskiego – znaczenie dla muzyki polskiej XXw.:

- fazy twórczości, cezury i ewolucja stylu,

- uprawiane gatunki,

- najważniejsze dzieła.

Strona przedmiotu
3106-1KULMU-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone kulturze muzycznej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wiekach. Przegląd zjawisk zostanie dokonany chronologicznie – omówiona będzie organizacja kultury w naszym kraju za rządów kolejnych dynastii królewskich: Jagiellonów-Wazów-Sasów.

Strona przedmiotu
3106-METAN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi metodami analizy dzieła muzycznego.

Strona przedmiotu
3106-MSW-KON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są muzyce polskiej XIX wieku i polskim artystom, którzy wnieśli wkład zarówno w kulturę polską, jak i kulturę innych narodów.

Strona przedmiotu
3106-MUZOB-KON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest ogólne wprowadzenie studenta w problematykę związaną z muzyką i ruchomym obrazem (głównie - muzyka filmowa, ale też sztuka teledysku). Pojawi się też tematyka związna z relacjami muzyki i obrazu nieruchomego (okładki płyt z muzyką). Podstawą zajęć jest wielość i różnorodność proponowanych tematów, które będą punktem wyjścia do własnych poszukiwań.

Strona przedmiotu
3106-MTWPA-KON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

TRZY DROGI ANALIZY MUZYCZNEJ

Analiza muzyczna. Podstawowe założenia i rozróżnienia.

1) Analiza słuchowa: kontur melodii, puls metrorytmiczny, tempo, dynamika, barwa.

2) Analiza zapisu nutowego: forma, tonalność, melodyka; ornamentacja i in.

3) Analiza kulturowa: kontekst sytuacyjny, wykonawcy, moment historyczny.

Utwór muzyczny jako „szata”. Tkanie i prucie, mit Penelopy. Sprzężenie analizy i syntezy.

Cel analizy: wzniesienie, zaawansowanie interpretacji na poziom problematyki dzieła.

W kulturze tradycyjnej niezbędność wszystkich trzech aspektów.

W kulturze muzyki profesjonalnej: oczywistość porozumienia mistrza-ucznia, dyrygenta-orkiestry, repertuar zakorzeniany przez instytucjonalny system kształcenia.

Strona przedmiotu
3106-1MDAP-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze źródłoznawczo-analitycznym poświęcone wybranym twórcom muzyki staropolskiej. Celem zajęć jest przybliżenie źródeł twórczości wybranych kompozytorów, stylu kompozytorskiego oraz znajomości twórczości najwybitniejszych kompozytorów w poszczególnych ośrodkach Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.

Strona przedmiotu
3106-PML brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o tradycyjnej muzyce wiejskiej w Polsce. Zadanie to realizowane jest w toku omawiania i dyskutowania lektur i filmów poświęconych tradycyjnej muzyce wiejskiej w Polsce oraz analizie wybranych przykładów muzycznych.

Strona przedmiotu
3106-1PS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia adresowane są dla studentów zainteresowanych zdobyciem podstawowych kompetencji muzykologicznych, przydatnych w trakcie pisania pracy licencjackiej. Przedmiotem kolejnych zajęć jest prezentacja różnych aspektów pracy muzykologa zajmującego się źródłami muzycznymi.

Strona przedmiotu
3106-1PSO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tekst naukowy: zasady organizacji, przygotowanie, realizacja.

Strona przedmiotu
3106-1TEKO-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zagadnienia wstępne.

2. Cantus firmus chorałowy.

3. Cantus firmus pieśniowy.

4. Cantus firmus solmizacyjny.

5. Cantus firmus wielokrotny.

6. Parodia.

7. Kanon.

Strona przedmiotu
3106-TECHKO-KON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część zajęć wprowadza studentów w zagadnienia związane znajważniejszą formą i związaną z nią ściśle techniką kompozytorską, jakie ewoluowały w II połowie XVIII w., czyli z tzw. formą sonatową i techniką pracy przetworzeniowej (pracy tematycznej/ pracy motywicznej), których obecność zdominowała kompozytorskie myślenie o wielkiej formie muzycznej na niemal

dwa wieki.

Strona przedmiotu
3106-1TI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych umiejętności związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, przydatnych w pracy muzykologa.

Strona przedmiotu
3106-1TREU-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką roli muzyki w zachowaniach teatralnych i parateatralnych w kulturach tradycyjnych europejskich i pozaeuropejskich.

Strona przedmiotu
3106-TWCHOP-KON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest twórczości Fryderyka Chopina. W trakcie zajęć zapoznamy się z najważniejszymi gatunkami muzycznymi charakterystycznymi dla jego twórczości i utworami reprezentującymi te gatunki.

Strona przedmiotu
3106-1WDRR-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Dramat liturgiczny

2. Pasja

3. Moralitet

4. Ludus

5. Rappresentatione

6. Opera religijna

7. Wczesne oratorium

Strona przedmiotu
3106-WWK-KON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą głównych nurtów stylistycznych oraz technik kompozytorskich XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
3106-HGMSXVII/XIX-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytuł wykładu:

Teatr muzyczny Ryszarda Wagnera

Tematem wykładu będzie twórczość sceniczna Ryszarda Wagnera - jednego z najważniejszych reformatorów opery nie tylko w wieku XIX, ale w całej historii gatunku. W ramach cyklu zajęć planowane jest omówienie wszystkich oper i dramatów muzycznych tego niemieckiego kompozytora.

Strona przedmiotu
3106-HGMSXVII/XXI-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład skoncentrowany na muzyce scenicznej XVIII w., choć znajdą się w nim także tematy dotyczące wieku XVII. Celem wykładu będzie pokazanie różnych gatunków muzyki scenicznej – semi-opera, dramma per musica/opera seria, parodia opery seria, intermezzo,azioneteatrale, opera buffa,tragédielyrique, comédie-ballet, opéra-ballet, opéracomniqe, singspiel, balet, opera polska.

Strona przedmiotu
3106-ZDMS-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych zagadnień historii muzyki w Polsce od X do początków XVIII wieku.

Strona przedmiotu
3106-ZO-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone operze XVII-XIX wieku. Poruszone zostaną wybranezagadnienia dotyczące m.in. impresariatu operowego; śpiewaków;librecistów i librett; kompozytora, a także rozumienia dzieła i teatruoperowego przez współczesnych reżyserów. Wybrane zagadnieniazostaną omówione na podstawie analizy wybranych dzieł, tekstów zepoki i literatury przedmiotu.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)