Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzyka w dawnej Polsce (moduł 3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1MDAP-KON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzyka w dawnej Polsce (moduł 3)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze źródłoznawczo-analitycznym poświęcone wybranym twórcom muzyki staropolskiej. Celem zajęć jest przybliżenie źródeł twórczości wybranych kompozytorów, stylu kompozytorskiego oraz znajomości twórczości najwybitniejszych kompozytorów w poszczególnych ośrodkach Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze źródłoznawczo-analitycznym poświęcone wybranym twórcom muzyki staropolskiej. Celem zajęć jest przybliżenie źródeł twórczości wybranych kompozytorów, stylu kompozytorskiego oraz znajomości twórczości najwybitniejszych kompozytorów w poszczególnych ośrodkach Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie kultury muzycznej Staropolszczyzny

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia będą dedykowane twórczości 3 wybitnych kompozytorów staropolskich: Mikołaja Zieleńskiego, Marcina Mielczewskiego i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

Pełny opis:

Zajęcia będą koncentrować się wokół twórczości 3 wybitnych kompozytorów staropolskich: Mikołaja Zieleńskiego, Marcina Mielczewskiego i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

Literatura:

- Władysław Malinowski, Polifonia Mikołaja Zieleńskiego, Kraków 1981

- Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marcin Mielczewski, Opera omnia, Seria / serie II: Katalog tematyczny utworów / A Thematic Catalogue of Works (Monumenta Musicae in Polonia), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.

- Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski. Warszawa 2011 Instytut Sztuki PAN

- Grzegorz Gerwazy Gorczycki studia. I, Katalog tematyczny, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1986

- Grzegorz Gerwazy Gorczycki studia. II, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1990

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia będą dedykowane twórczości 3 wybitnych kompozytorów staropolskich: Mikołaja Zieleńskiego, Marcina Mielczewskiego i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

Pełny opis:

Zajęcia będą koncentrować się wokół twórczości 3 wybitnych kompozytorów staropolskich: Mikołaja Zieleńskiego, Marcina Mielczewskiego i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

Literatura:

- Władysław Malinowski, Polifonia Mikołaja Zieleńskiego, Kraków 1981

- Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marcin Mielczewski, Opera omnia, Seria / serie II: Katalog tematyczny utworów / A Thematic Catalogue of Works (Monumenta Musicae in Polonia), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.

- Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski. Warszawa 2011 Instytut Sztuki PAN

- Grzegorz Gerwazy Gorczycki studia. I, Katalog tematyczny, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1986

- Grzegorz Gerwazy Gorczycki studia. II, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1990

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.