Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy muzykologii współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-PROBUW-KON Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Problemy muzykologii współczesnej
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w najistotniejsze problemy metodologiczne muzykologii współczesnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć odwołuje się do współczesnego kształtu muzykologii jako dyscypliny naukowej. Uwzględnia najważniejsze obecnie tendencje badawcze na tle zarysu historycznego celów i metod muzykologii.

Pełny opis:

Tematyka zajęć odwołuje się do współczesnego kształtu muzykologii jako dyscypliny naukowej. Uwzględnia najważniejsze obecnie tendencje badawcze (m.in. "nowa muzykologia" i "muzykologia empiryczna") na tle zarysu historycznego celów i metod muzykologii.

Literatura:

Wybór:

Z. Helman: Dwie koncepcje historiografii muzycznej w pierwszej połowie XX wieku, "Muzyka" 2002, nr 3-4, s.115–126.

L. B. Meyer: Style and Music: Theory, History and Ideology, Filadelfia 1989.

L. Kramer: Postmodernism and Musicology, w: Classical Music – Postmodern Knowledge, Los Angeles-London 1995.

Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects. Edited by Eric Clarke and Nicholas Cook, Oxford: Oxford University Press 2004.

J. Kerman: Jak dotarliśmy do analizy i jak z niej wybrnąć, tłum. D. Maciejewicz, Res Facta Nova nr 1, s. 81–100.

M. Gołąb: Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wrocław 2003.

Efekty uczenia się:

– znajomość współczesnych tendencji metodologicznych w muzykologii;

– znajomość terminologii muzykologicznej na poziomie rozszerzonym.

Metody i kryteria oceniania:

– obecność na zajęciach

– sprawdzian/egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Lindstedt
Prowadzący grup: Iwona Lindstedt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tematyka zajęć odwołuje się do współczesnego kształtu muzykologii jako dyscypliny naukowej. Uwzględnia najważniejsze obecnie tendencje badawcze (m.in. "nowa muzykologia" i "muzykologia empiryczna") na tle zarysu historycznego celów i metod muzykologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dahlig
Prowadzący grup: Piotr Dahlig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Lindstedt
Prowadzący grup: Iwona Lindstedt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Tematyka zajęć odwołuje się do współczesnego kształtu muzykologii jako dyscypliny naukowej. Uwzględnia najważniejsze obecnie tendencje badawcze (m.in. "nowa muzykologia" i "muzykologia empiryczna") na tle zarysu historycznego celów i metod muzykologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.