Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura brazylijska ćwicz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LB-31c2 Kod Erasmus / ISCED: 09.204 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura brazylijska ćwicz.2
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa; znajomość głównych szkół myślenia i tradycji w humanistyce.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i dzieł literackich w Brazylii od drugiej połowy XIX wieku do lat 40-ych XX wieku.

Przedmiot prowadzony zdalnie.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i dzieł literackich w Brazylii od drugiej połowy XIX wieku do lat 40-ych XX wieku. Omawiane i analizowane będą następujące prądy literackie: Realizm, Naturalizm, Impresjonizm, Parnasizm, Symbolizm, Regionalizm, Modernizm, oraz reprezentatywne dzieła wybranych autorów brazylijskich.

Przedmiot prowadzony zdalnie.

Literatura:

ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1978.

BOSI, Alfredo. O pré-modernismo. São Paulo: Cultrix, 1990.

BRITO, Mário da Silva. História do Modernismo brasileiro: Antecedentes da Semana da Arte Moderna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/MEC, 1971.

CANDIDO, Antonio. A nova literatura. In: ___. A educação pela noite e outros ensaios. 2. ed. São Paulo: Ática, 1989.

CANDIDO, Antonio; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira. São Paulo: DIFEL, 1974. v.

CÂNDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

CÂNDIDO, Antonio. Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades, 1970.

CHAVES, Flávio Loureiro; SCHÜLLER, Donaldo et al. Aspectos do Modernismo brasileiro. Porto Alegre: UFRGS, 1970.

COSTA LIMA, Luis. Lira e Antilira: Mário, Drummond, Cabral. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995.

COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Sul-Americana, 1969.

DACANAL, José Hildebrando. Romances brasileiros II. São Paulo: Novo Século, 2001.

MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989.

MESQUITA, Samira Nahid de. O enredo. São Paulo: Ática, 1994.

MOISÉS, Massaud. O Simbolismo. São Paulo: Cultrix, 1986.

PICCHIO, Luciama Stegagno. Literatura brasileira das origens a 1945. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

SALLES, Fritz Teixeira de. Das coleções do Modernismo. Rio de Janeiro: Brasileira, 1974.

TELLES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e Modernismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1978.

Wszystkie analizowane dzieła dostępna na www.dominiopublico.gov.br

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury Brazylii.

Potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje.

Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie literaturoznawstwa.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla literaturoznawstwa brazylijskiego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu (Brazylii).

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

1.obecność – maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione.

2.aktywność na zajęciach – 50% oceny końcowej.

3.praca pisemna (rozprawka) na zadany temat – 50% oceny końcowej.

*Aby student mógł zostać dopuszczony do egzaminu końcowego z przedmiotu (wykładu), musi uzyskać pozytywną ocenę (łącznie min. 70% elementów wymienionych w punkcie 2 i 3) z ćwiczeń z przedmiotu Literatura Brazylii 1 oraz Literatura Brazylii cz. 2.

Forma zaliczenia przedmiotu: zdalna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.