Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Romantyzm żywy czy anachroniczny? Współczesne recepcje romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-RZA-qHT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Romantyzm żywy czy anachroniczny? Współczesne recepcje romantyzmu
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do wyzwania "Historia i tożsamość" - 2021 (rok akademicki 2021/22)
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauk humanistycznych, wynikający z zakwalifikowania studenta na studia I stopnia.Skrócony opis:

Pytanie zawarte w tytule konwersatorium wyznacza główny cel zajęć: refleksję nad romantyzmem jako częścią europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturalnego oraz sposobami funkcjonowania i odbierania romantyzmu w kulturze współczesnej. Oznacza to, że zarówno będziemy starali się zrozumieć specyfikę fenomenu historycznego romantyzmu , jak i – przede wszystkim – interesować nas będzie współczesne znaczenie literatury i kultury romantycznej, romantyzm jako przedmiot studiów nad dziedzictwem kulturowym (heritage studies).

Studenci będą mieli możliwość zapoznania się ze współczesnymi sposobami recepcji dzieł romantycznych, polskich i europejskich, analizowanymi w kontekście komparatystycznym oraz interdyscyplinarnym.

Zajęcia stanowią część cyklu „Romantyzm: europejskość i pogranicza kulturowe”, jednak są przeznaczone nie tylko dla uczestników całego cyklu, ale są też ofertą otwartą dla wszystkich studentów Wydziału AL i studentów innych kierunków, a także doktorantów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kalinowska
Prowadzący grup: Jerzy Axer, Jerzy Borowczyk, Małgorzata Borowska, Milena Chilińska, Hieronim Grala, Maria Kalinowska, Przemysław Kaniecki, Elżbieta Kiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Pytanie zawarte w tytule konwersatorium wyznacza główny cel zajęć: refleksję nad romantyzmem jako częścią europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturalnego oraz sposobami funkcjonowania i odbierania romantyzmu w kulturze współczesnej. Oznacza to, że zarówno będziemy starali się zrozumieć specyfikę fenomenu historycznego romantyzmu , jak i – przede wszystkim – interesować nas będzie współczesne znaczenie literatury i kultury romantycznej, romantyzm jako przedmiot studiów nad dziedzictwem kulturowym (heritage studies).

Studenci będą mieli możliwość zapoznania się ze współczesnymi sposobami recepcji dzieł romantycznych, polskich i europejskich, analizowanymi w kontekście komparatystycznym oraz interdyscyplinarnym.

Zajęcia stanowią część cyklu „Romantyzm: europejskość i pogranicza kulturowe”, jednak są przeznaczone nie tylko dla uczestników całego cyklu, ale są też ofertą otwartą dla wszystkich studentów Wydziału AL i studentów innych kierunków, a także doktorantów.

Zapraszamy do wspólnej lektury arcydzieł polskiego romantyzmu, analizowanych w kontekście europejskim, a także poprzez romantyczne i poromantyczne (w tym współczesne) media innych sztuk (malarstwa, filmu, teatru, komiksu).

Każde konwersatorium prowadzone będzie przez dwóch lub trzech badaczy, zajmujących się różnymi obszarami nauk humanistycznych, co pozwoli uczestnikom odkryć różne aspekty literatury romantycznej i zapoznać się z rozmaitymi koncepcjami metodologicznymi.

Zajęcia prowadzić będzie prof. dr hab. Maria Kalinowska (koordynator przedmiotu) z zaproszonymi do współpracy znakomitymi znawcami literatury romantycznej oraz badaczami kultury (z UW i innych uniwersytetów). Współprowadzić zajęcia będą: prof. dr hab. Jerzy Axer, prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski (UMCS), dr hab. Jerzy Borowczyk, prof. UAM, prof. dr hab. Małgorzata Borowska, dr hab. Hieronim Grala, prof. UW, dr hab. Elżbieta Kiślak, prof. IBL PAN, prof. dr hab. Michał Kuziak (UW), dr Magdalena Bauchrowicz- Kłodzińska, dr Milena Chilińska, dr Przemysław Kaniecki, dr Marcin Leszczyński oraz doktoranci UW.

Obszerny zakres tematów jest propozycją, która zostanie doprecyzowana w zależności od zainteresowań i preferencji uczestników. Planuje się także kontynuację zajęć w semestrze letnim.

Ogólna problematyka seminarium – przykładowe zagadnienia rozpatrywane na wybranych przykładach:

- Długie trwanie paradygmatu romantyczego.

- Zmierzch romantyzmu po 1989 r. ?

- Romantyzm jako wyzwanie metodologiczne. Współczesne metodologie badań romantyzmu.

- Legenda romantyczna i szydercy. Kontynuatorzy, epigoni, wyznawcy, szydercy? Romantyzm w recepcji XX-wiecznej (Witkacy, Gombrowicz, Miłosz).

- Spojrzenie na literaturę i wieszczów w albumie komiksowym Romantyzm K. Gawronkiewicza i G. Janusza.

- Ballady i romanse Mickiewicza i romantyczna wizja natury w filmie K. Polaka na podstawie Świtezi).

- Dziady wileńsko-kowieńskie Mickiewicza i wielokulturowe pogranicze dawnej Rzeczypospolitej (kontekst: Lawa Konwickiego). Romantyczny mediumizm – przypadek T. Konwickiego.

- Spory o mesjanizm. Mesjanizm – kontekst historyczny i wymiar ideologiczny.

- Romantyczne modele kobiecości we współczesnej recepcji polskiej i europejskiej (Maria Malczewskiego, Ksiądz Marek Słowackiego). Kobiety – pisarki romantyczne i ich dzieła (Mary Shelley)

- Romantycy polscy we współczesnej prozie (W. Szostak, J. Dehnel, E. Stachniak. G. Spiro, P. Goźliński).

- Recepcja Byrona w kulturze popularnej.

- Recepcja twórczości romantyków w malarstwie, filmie, teatrze.

- „Kolonializm” i „antykolonializm” w badaniach nad wielokulturowością dawnej Rzeczypospolitej.

- Tradycja romantyczna w kulturze polskiej i narodowych kulturach europejskich.

Literatura:

Literatura (wybór)

Szczegółowe informacje dotyczące literatury źródłowej i literatury przedmiotu dotyczącej poszczególnych zagadnień zostaną podane przez wykładowców.

Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji „Marii”, red. H. Krukowska, Białystok 1997.

Arkadiusz Bagłajewski, Obecność romantyzmu, Lublin 2015.

Magdalena Bauchrowicz- Kłodzińska, „Jonasz w brzuchu wieloryba”. Czesław Miłosz wobec nowoczesności, Toruń 2018.

Grażyna Borkowska, Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka, „Teksty Drugie” 2010, nr 5, s. 40-52.

Albert Béguin, Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej, z francuskiego przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011.

Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia? pod red. M. Kalinowskiej i J. Kieniewicza, warszawa 2012.

Dramat polski: interpretacje, cz. 1, pod red. J. Ciechowicza i Z. Majchrowskiego, Gdańsk 2001.

Filhellenizm w Polsce, t. I-II, Warszawa 2007, 2012.

Przemysław Kaniecki, Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, Poznań 2008.

Jarosław Ławski, Ironia i mistyka: doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, Białystok 2005.

Maria Janion, Gorączka romantyczna (kilka wydań).

Maria Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencji ludzi i duchów, Warszawa 1991.

Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Romantyzm i historia (kilka wydań).

Elżbieta Kiślak, Car-trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego, Warszawa 1991.

Elżbieta Kiślak, "Walka Jakuba z aniołem : Czesław Miłosz wobec romantyczności", Warszawa 2000.

Halina Krukowska, „Pan Tadeusz” jako poezja czysta. Studia i szkice o Mickiewiczu, Białystok 2016.

„Litteraria Copernicana”, nr. 1, 2008. Konwicki, pod red. P. Kanieckiego, J. Speiny.

Marta Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973.

Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia, red. Maria Kalinowska, Jarosław Ławski, Magdalena Bizior-Dombrowska, Warszawa 2011.

Problemy polskiego romantyzmu, seria I-III, red. M. Żmigrodzka, Z. Lewinówna, Wrocław 1971-1974-1981.

Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009.

Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. 1, pod red. M. Kuziaka, B. Nawrockiego, Warszawa 2016, cz. 2, pod red. M. Kuziaka, B. Maciejewskiego, Kraków 2016.

Z. Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964-2007, Warszawa 2014.

Zofia Trojanowiczowa, Sybir romantyków, J. Fiećko, Poznań 1993.

Maria Żmigrodzka, Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku, oprac. M. Kalinowska, E. Kiślak, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.