Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022L
3700-AL-BRC-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony analizie literackich i wizualnych świadectw kontrowersji teologicznych od panowania Henryka VIII do Rewolucji Cromwellowskiej. Zastanowimy się, jakie znaczenie dla współczesnego odbiorcy ma to, po której stronie sporu stali autorzy analizowanych tekstów. Będziemy się również odnosić do sytuacji angielskich dysydentów-katolików w kraju i na emigracji (Thomas Morus, Edmund Campion i jezuiccy męczennicy, Augustine Baker i żeńskie zakony na emigracji, przyczyny i skutki Spisku Prochowego).

Strona przedmiotu
3700-AL-BRC-qTM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony analizie literackich i wizualnych świadectw kontrowersji teologicznych od panowania Henryka VIII do Rewolucji Cromwellowskiej. Zastanowimy się, jakie znaczenie dla współczesnego odbiorcy ma to, po której stronie sporu stali autorzy analizowanych tekstów. Będziemy się również odnosić do sytuacji angielskich dysydentów-katolików w kraju i na emigracji (Thomas Morus, Edmund Campion i jezuiccy męczennicy, Augustine Baker i żeńskie zakony na emigracji, przyczyny i skutki Spisku Prochowego).

Strona przedmiotu
3700-AL-DWG-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium (30 godz.) – związane z dwusetną rocznicą wybuchu powstania Greków przeciw Osmanom – adresowane jest do studentów kierunków kulturoznawczych (i filologii nowogreckiej), zainteresowanych dziejami wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, i poświęcone jest analizie literackiej (wraz z kontekstem historycznym i kulturowym) relacji z epoki z przebiegu walki Greków o wolność w "Gazecie Krakowskiej". Zajęcia koncentrują się wokół takich problemów jak, m.in.: źródła informacji GK, sposoby uzyskiwania informacji, warunki obiegu informacji w basenie Morza Śródziemnego, wiarygodność doniesień (fake newsy, ich przyczyny i skutki), Grecy oczyma Filhellenów europejskich, Filhelleni w oczach Greków, język i stylistyka tekstu, itp.

Strona przedmiotu
3700-AL-DWG-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium (30 godz.) – związane z dwusetną rocznicą wybuchu powstania Greków przeciw Osmanom – adresowane jest do studentów kierunków kulturoznawczych (i filologii nowogreckiej), zainteresowanych dziejami wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, i poświęcone jest analizie literackiej (wraz z kontekstem historycznym i kulturowym) relacji z epoki z przebiegu walki Greków o wolność w "Gazecie Krakowskiej". Zajęcia koncentrują się wokół takich problemów jak, m.in.: źródła informacji GK, sposoby uzyskiwania informacji, warunki obiegu informacji w basenie Morza Śródziemnego, wiarygodność doniesień (fake newsy, ich przyczyny i skutki), Grecy oczyma Filhellenów europejskich, Filhelleni w oczach Greków, język i stylistyka tekstu, itp.

Strona przedmiotu
3700-AL-DOTR-QHU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystane w tytule zajęć określenie „dziwny ogród” pochodzi od tytułu jednego z obrazów Józefa Mehoffera i wskazuje na główną tematykę zajęć oraz określa ich cel. Spróbujemy zastanowić się nad sposobem przedstawiania i interpretowania toposu raju w różnych tekstach kultury (literatura, krytyka, sztuka, film). Drugi, istotny element wskazany w tytule zajęć – kultura pooświeceniowa - określa nie tyle etap w dziejach, co świadomość filozoficzną i intelektualną i kierunkuje nasze myślenie o raju jako motywie artystycznym sytuowanym poza kontekstem ściśle religijnym. A zatem w kręgu naszego zainteresowania znajdą się nieoczywiste przedstawienia i wyobrażenia raju, oraz te, które przetwarzają jego utrwalony obraz. Analizując wybrane teksty kultury podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób mówi się o raju jako toposie kultury, jak ten topos się przetwarza oraz czy mimo zrównania wyobrażenia raju i arkadii, zachowano semantyczną różnicę pomiędzy tymi kategoriami.

Strona przedmiotu
3700-AL-GZTS-qF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu samobójstwa jako faktu społecznego i kulturowego. Kurs ma na celu wypracowanie podejścia interdyscyplinarnego do tematyki zachowań samobójczych łącząc takie dziedziny nauki jak: psychologia, socjologia, kryminalistyka, etyka, filozofia, antropologia i kulturoznawstwo. Zajęcia umożliwiają poznanie złożoności problemu zachowań samobójczych, a także podejście naukowe i kulturowe do tego problemu. W trakcie zajęć będą poruszane zarówno zagadnienia z zakresu profilaktyki i prewencji zachowań samobójczych, jak i teoretyczne podejście filozoficzne czy socjologiczne.

Strona przedmiotu
3700-AL-LFEC-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie spektrum nowoczesnych i ponowoczesnych koncepcji czytelnika i czytania, związanych ze zwrotem w kierunku odbiorcy w badaniach literackich. Przyjrzymy się definicjom czytelnika i opisom procesu lektury zaproponowanym przez filozofów i krytyków reprezentujących różne kierunki myśli literaturoznawczej XX w. (takie jak fenomenologia, hermeneutyka, strukturalizm, semiotyka, dekonstrukcjonizm, psychoanaliza, neopragmatyzm), wychodząc również poza rozważania teoretycznoliterackie w kierunku historii czytelnictwa i socjologii literatury.

Strona przedmiotu
3700-AL-LFEC-QHU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie spektrum nowoczesnych i ponowoczesnych koncepcji czytelnika i czytania, związanych ze zwrotem w kierunku odbiorcy w badaniach literackich. Przyjrzymy się definicjom czytelnika i opisom procesu lektury zaproponowanym przez filozofów i krytyków reprezentujących różne kierunki myśli literaturoznawczej XX w. (takie jak fenomenologia, hermeneutyka, strukturalizm, semiotyka, dekonstrukcjonizm, psychoanaliza, neopragmatyzm), wychodząc również poza rozważania teoretycznoliterackie w kierunku historii czytelnictwa i socjologii literatury.

Strona przedmiotu
3700-AL-TNPW-QHU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiara jest jednym z podstawowych sposobów bycia człowieka. Istnieje cos takiego jak „wiara fundamentalna”, podstawowe zaufanie człowieka do świata, założenie jego zasadniczej sensowności, która umożliwia jakiekolwiek działanie. Zaufanie poszukuje instancji, która by to zaufanie usprawiedliwiła, ale która nie jest możliwa do weryfikacji, gdyż dotyczy całości rzeczywistości. Dlatego wiara ostatecznie otwiera się na wymiar metafizyczny i religijny, choć może lokować się w sferze skończonej (nacjonalizm).. Ale tu spotyka się z wiedzą, która kładzie nacisk na samowystarczalność rozumu ludzkiego i na wymóg sprawdzalności. Relacje wiary i rozumu – to zawsze aktualny temat filozofii.

Strona przedmiotu
3700-AL-AORN-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie analizie myśli znanego filozofa i muzykologa z Frankfurtu – Theodora W. Adorno. Pojęcie „rany po nowoczesności” lub „zranionej nowoczesności” stanie się kluczem dla analizy jego twórczości. Zadaniem seminarium będzie nie tyle odpowiedź na pytanie, czym jest nowoczesność, ile raczej, jak możliwa jest „nowoczesność po zranieniu”. Wedle antycznej formuły, oszczep, który zadał ranę, również ją uleczy. Co jednak jest oszczepem, który zadaje ranę nowoczesności? I w jakim sensie możemy oczekiwać od narzędzia zranienia ratunku? Czy oszczepem jest tutaj „technika”, „racjonalność panowania”, czy też może oszczepem jest sama „nowoczesność”, która demitologizując świat, zadaje światu nieodwracalną ranę? Czy tam gdzie rośnie, wyzwolone przez nowoczesność, „niebezpieczeństwo” rośnie także „ratunek”? Jak uniknąć powrotu do idei pharmakonu J. Derridy i myślenia w oparciu o ambiwalencje, wzbudzając motywy myślenia „wokół rany”?

Strona przedmiotu
3700-AL-ACP-QHU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie włoskiemu filozofowi Giorgio Agambenowi. Filozofia Agambena nie będzie jednak tym razem ostatecznym punktem odniesienia. Będzie to raczej pretekst do zredefiniowania kilku ważnych problemów takich jak – aktualność, realne, język, konflikt, przygoda (wydarzenie), opowieść, a wreszcie sama filozofia. Filozofia podlega w obecnym świecie przekształceniom. Przekształceniom podlega także wizja tego, czym jest biopolityka. Seminarium pozwoli na nowo zdefiniować główne wytyczne biopolityczne w czasie pandemii.

Strona przedmiotu
3700-AL-AIE-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course has three main goals:

- To train students’ interpretative skills through reading of philosophical and literary texts (in English), as well as through viewing of movies devoted to the affective interrelation between humans and AI,

- To foster a constructive exchange of ideas in an academic setting,

- To promote the students’ original conceptualization of fundamental questions pertaining to the topic of the course.

The goal of this class is not to promote any particular philosophical or ideological agenda.

Plan of the course: See the “List of topics” in the part B of this form.

Course Materials: They will be available on the Moodle page of the course. In order to get access to this webpage, please contact Prof. Miernowski immediately after registering at jmiernow@wisc.edu

Strona przedmiotu
3700-AL-AIE-QHU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course has three main goals:

- To train students’ interpretative skills through reading of philosophical and literary texts (in English), as well as through viewing of movies devoted to the affective interrelation between humans and AI,

- To foster a constructive exchange of ideas in an academic setting,

- To promote the students’ original conceptualization of fundamental questions pertaining to the topic of the course.

The goal of this class is not to promote any particular philosophical or ideological agenda.

Plan of the course: See the “List of topics” in the part B of this form.

Course Materials: They will be available on the Moodle page of the course. In order to get access to this webpage, please contact Prof. Miernowski immediately after registering at jmiernow@wisc.edu

Strona przedmiotu
3700-AL-AMAHS-QHU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do renesansowej teorii afektów i teorii humoralnej w odniesieniu do fragmentów Anatomii Melancholii Roberta Burtona i do najnowszego tłumaczenia jej fragmentów na język polski, z elementami refleksji nad znaczeniem dzieła Burtona dla współczesnego czytelnika w kontekście zwrotu afektywnego we współczesnej humanistyce.

Strona przedmiotu
3700-AL-AMUS-qDP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Refleksja nad mechanizmem powstawania i trwania działania połączonego – „stawanie się” przywództwa w perspektywie performatywnej, relacyjnej i aksjologicznej.

Strona przedmiotu
3700-AL-ASD-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczna refleksja o charakterze interdyscyplinarnym (nauki o zarządzaniu, socjologia) na temat skutecznego działania, rozumianego jako realizacja celów w zmieniających się warunkach, ze szczególnym akcentem na skuteczne działanie w instytucjach kultury.

Strona przedmiotu
3700-AL-ASD-qDP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczna refleksja o charakterze interdyscyplinarnym (nauki o zarządzaniu, socjologia) na temat skutecznego działania, rozumianego jako realizacja celów w zmieniających się warunkach, ze szczególnym akcentem na skuteczne działanie w instytucjach kultury.

Strona przedmiotu
3700-AL-ASP-II-qZS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad zwierzętami to jeden z najciekawszych i najbujniej rozwijających się obszarów badawczych. Wprowadzający do niego kurs „Animal studies dla początkujących” stanowi niepowtarzalną okazję do zapoznania się z różnymi aspektami relacji człowiek-zwierzę w kulturze, pozwalając zarazem przekonać się w praktyce, na czym polega specyfika badań interdyscyplinarnych. Przeanalizujemy teksty, które stały się „kamieniami milowymi” tego obszaru badań, proponując nowe, autorskie ujęcia relacji międzygatunkowych.

Strona przedmiotu
3700-AL-ASP-I-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad zwierzętami to jeden z najciekawszych i najbujniej rozwijających się obszarów badawczych. Wprowadzający do niego kurs „Animal studies dla początkujących” stanowi niepowtarzalną okazję do zapoznania się z różnymi aspektami relacji człowiek-zwierzę w kulturze, pozwalając zarazem przekonać się w praktyce, na czym polega specyfika badań interdyscyplinarnych. Przeanalizujemy teksty, które stały się „kamieniami milowymi” tego obszaru badań, proponując nowe, autorskie ujęcia relacji międzygatunkowych.

Strona przedmiotu
3700-AL-ASP-I-qZS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad zwierzętami to jeden z najciekawszych i najbujniej rozwijających się obszarów badawczych. Wprowadzający do niego kurs „Animal studies dla początkujących” stanowi niepowtarzalną okazję do zapoznania się z różnymi aspektami relacji człowiek-zwierzę w kulturze, pozwalając zarazem przekonać się w praktyce, na czym polega specyfika badań interdyscyplinarnych. Przeanalizujemy teksty, które stały się „kamieniami milowymi” tego obszaru badań, proponując nowe, autorskie ujęcia relacji międzygatunkowych.

Strona przedmiotu
3700-AL-ASP-qZS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad zwierzętami to jeden z najciekawszych i najbujniej rozwijających się obszarów badawczych. Wprowadzający do niego kurs „Animal studies w pigułce” stanowi niepowtarzalną okazję do zapoznania się z różnymi aspektami relacji człowiek-zwierzę w kulturze, pozwalając zarazem przekonać się w praktyce, na czym polega specyfika badań interdyscyplinarnych. Przeanalizujemy teksty, które stały się „kamieniami milowymi” tego obszaru badań, proponując nowe, autorskie ujęcia relacji międzygatunkowych.

Strona przedmiotu
3700-AL-AFR-QHU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały na celu „przyjrzenie się z bliska”, z perspektywy antropologii kulturowej i filozofii, zjawisku ruin. Z jednej strony, ruiny to ważny motyw literacki i artystyczny, mający istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego stosunku do przeszłości, z drugiej – co dziś może nawet istotniejsze - w dobie przyspieszonej zmiany klimatu, konfliktów zbrojnych i wojen, a wreszcie kondycji późnego kapitalizmu, powstawanie ruin - rujnacja - staje się na nowo ważnym i aktualnym tematem współczesnej humanistyki.

Strona przedmiotu
3700-AL-ALK-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wszechstronne wprowadzenie w studentów w obszar badawczy interesujący zarówno z perspektywy badań o kulturze, jak i o języku. Wprowadzenie to odbywać się będzie dwutorowo. Z jednej strony studenci zapoznają się z tekstami, które z perspektywy antropologii lingwistycznej i kulturowej uznawane są za klasyczne. Da im możliwość wzglądu w istotne problemy i pytania badawcze antropologii, a także poznania jej podstawowych pojęć teoretycznych. Z drugiej strony uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z metodami badań etnograficznych (obserwacja uczestnicząca, [narracyjny] wywiad etnograficzny), etycznymi i praktycznymi aspektami badań w „terenie”. Wiedza ta zostanie wykorzystana praktycznie, w ramach indywidualnych projektów badawczych .

Strona przedmiotu
3700-AL-ADH-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Understanding architecture is essential for our self-understanding and architecture itself. We can, therefore, consider architectural discourse as hermeneutics.

Strona przedmiotu
3700-AL-ADH-QHU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Understanding architecture is essential for our self-understanding and architecture itself. We can, therefore, consider architectural discourse as hermeneutics.

Strona przedmiotu
3700-AL-ANEK-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gdyby komiczny głos posłuchał chaotycznego bytu, któremu dał wyraz „Święty Arystofanes” (tak go nazywa Nietzsche w Poza dobrem i złem), Platon nie podążyłby drogą sofistyki, na którą wprowadził go Sokrates. Doprowadza ona do separacji życia i poznawania, dyskredytuje życie, uznając je za fakt niemoralny, zwalcza je po to, by je podreperować i dopasować do cnót moralnych, a tym samym kaleczy je i redukuje jego tragiczną, a zarazem komiczną moc. Tylko etyka komedii akceptuje życie takie, jakim ono jest, ale akceptacja ta zakłada krytykę dominującej moralności oraz (utopijny) powrót do stanu, który istnieje tylko jako projekcja estetyczna, jako dzieło sztuki.

Zajęcia będą poświęcone relacji życia i moralności w komediach Arystofanesa i filozofii Nietzschego.

Strona przedmiotu
3700-AL-ANEK-qMF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gdyby komiczny głos posłuchał chaotycznego bytu, któremu dał wyraz „Święty Arystofanes” (tak go nazywa Nietzsche w Poza dobrem i złem), Platon nie podążyłby drogą sofistyki, na którą wprowadził go Sokrates. Doprowadza ona do separacji życia i poznawania, dyskredytuje życie, uznając je za fakt niemoralny, zwalcza je po to, by je podreperować i dopasować do cnót moralnych, a tym samym kaleczy je i redukuje jego tragiczną, a zarazem komiczną moc. Tylko etyka komedii akceptuje życie takie, jakim ono jest, ale akceptacja ta zakłada krytykę dominującej moralności oraz (utopijny) powrót do stanu, który istnieje tylko jako projekcja estetyczna, jako dzieło sztuki.

Zajęcia będą poświęcone relacji życia i moralności w komediach Arystofanesa i filozofii Nietzschego.

Strona przedmiotu
3700-AL-AP-QHU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The notion of place is fundamental to Heidegger’s philosophy and facilitates a critical inquiry into our Being in the world by thinking together Being, place, and time. As attuned to place, we can live our hermeneutic existence in radical responsivity to Being.

Strona przedmiotu
3700-AL-BAA-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the seminar is to examine the how the political Left has responded and even incorporated automation technologies (from industrial machines to artificial general intelligence) into their struggle for social and political autonomy. This course is proposed for the Winter and Summer sessions and is divided into three thematic modules: Origins of Critique, the Automated Left, and Critical Algorithmic Practices.

Strona przedmiotu
3700-AL-BPC-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia na ciekawych, współczesnych i istotnych przykładach będą służyć omówieniu biologicznych podstaw zagadnień opisywanych przez humanistykę i nauki społeczne. Efektem będzie poznanie i zrozumienie ogólnych zasad działania mechanizmów biologicznych, umiejętność rozróżnienia i posłużenia się metodologią nauk przyrodniczych na tle metodologii nauk społecznych i humanistyki. Pokażemy historię metody naukowej i jej założenia, rozwój nauk biologicznych, omawiając wybrane zagadnienia z filozofii nauki i filozofii przyrody, przeanalizujemy pojęcia dowodu naukowego, prawdy w nauce, paradygmatu w naukach przyrodniczych, jak również postprawdy, pseudonauki i tzw. fake news. Zajęcia jednocześnie pozwolą przyjrzeć się ewolucyjnym korzeniom człowieka. Spuścizny każdego etapu ewolucji nosimy w sobie, wiedza o nich, mierzalna na bardzo fundamentalnym poziomie, pomaga zrozumieć, jak działamy. Z punktu widzenia biologii omówimy m.in. świadomość, empatię, sprawiedliwość, komunikację.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)