Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka żywa – galerie, muzea, pracownie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SZ-QHU-QMW Kod Erasmus / ISCED: 03.9 / (0219) Sztuka (inne)
Nazwa przedmiotu: Sztuka żywa – galerie, muzea, pracownie
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dedykowane dla ścieżki Między Wschodem a Zachodem
Przedmioty do modułu humanistycznego - 2021 (rok akademicki 2021/22)
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przełamanie dominującego obecnie (zwłaszcza w nauczaniu akademickim), zapośredniczonego przez media kontaktu ze sztukami wizualnymi. Realizacja polega na spotkaniach w muzeach, na galeriach, a także w pracowniach artystycznych. Na spotkania zapraszani są w charakterze prowadzących lub dyskutantów kuratorzy wystaw, muzealnicy, konserwatorzy, artyści.

Pełny opis:

Cel przedmiotu, jakim jest nawiązanie przez studentów bezpośredniego kontaktu ze sztuką, realizowany jest w różnych miejscach i w różnych formułach – spotkania, dyskusji, wyjątkowo wykładu (ale nie na uczelni). Z zasady w zajęciach uczestniczą (w charakterze prowadzących lub dyskutantów) osoby spoza kadry uniwersyteckiej – kuratorzy oglądanych wystaw, muzealnicy przedstawiający zasady ekspozycji, osoby prowadzące galerie, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych, artyści, krytycy sztuki etc. Program zajęć jest elastyczny, w dużej mierze uzależniony od aktualnych wystaw, wydarzeń artystycznych i kulturalnych, a także zainteresowań i potrzeb zgłaszanych przez słuchaczy.

Literatura:

Ponieważ istotą i celem przedmiotu jest bezpośredni kontakt ze sztukami wizualnymi, nie jest wymagana przygotowawcza literatura. W pewnych wypadkach może być podana lektura uzupełniająca odbyte zajęcia.

Efekty uczenia się:

1.Wiedza o charakterze i mechanizmach współczesnego życia artystycznego. Student zna w pogłębionym zakresie terminologię z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej (K-W03).

2.Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji poznawanego w bezpośrednim kontakcie dzieła sztuki. Student zna w pogłębionym zakresie różne metody analizy i interpretacji dzieł sztuk wizualnych, multimedialnych i performatywnych w kontekście estetycznym i społecznym (K-U03)

3. Kompetencje w zakresie działania współczesnych instytucji kultury – galerii, muzeów, instytucji wstawienniczych. Student rozumie potrzebę

nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów (K-K01) oraz czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym wyzyskując wszystkie

formy medialne, artystyczne i naukowe (K-K09)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie małej pracy pisemnej o charakterze eseju, recenzji z widzianej wystawy lub wydarzenia artystycznego. Uwzględniana będzie także aktywność przejawiana w toku zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poprzęcka
Prowadzący grup: Maria Poprzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.