Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-3-HSXIX-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki XIX wieku
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład (20 godz) z elementami konwersatorium (referaty - 4 godz) oraz zajęciami w terenie (ew. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Warszawy, Muzeum Polin)

Efekty uczenia się:

K_W14, K_W17, K_W19,

K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U13,

K_K02,K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K10,

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- podstawowe metody interpretacji dzieła sztuki wizualnej, w tym analizy ikonograficznej i stylistycznej

-

- zależności między rozwojem kultury a przemianami społecznymi

Umiejętności: absolwent potrafi

-interpretować dzieło sztuki wizualnej, także w kontekście innych źródeł z danej epoki

- zdobyć umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa;

- zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej

- przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami Internetu.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uświadomienia sobie dynamicznego rozwoju kultury i pojawiania się nowych metod i paradygmatów badawczych

- pracy w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania

- realizowania planu pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poprzęcka
Prowadzący grup: Maria Poprzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Główne tematy:

1. Rewolucja;

2. Gdy rozum śpi;

3. Historia;

4. Natura; 5. Rzeczywistość;

6. Współczesność;

7. Prymitywizm, egzotyzm;

8. Symbolizm, dekadentyzm;

9. Ku niewidzialnemu

Literatura:

Literatura (wobec jej obfitości) podawana jest studentom przygotowującym prezentacje lub stosowanie do zgłaszanych zainteresowań. Unikamy opracowań podręcznikowych i popularnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.