Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka nowoczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CSL3SZNOW-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Sztuka nowoczesna
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zarys dziejów sztuki europejskiej i amerykańskiej XX wieku. Celem zajęć jest przedstawienie wybranych zagadnień kultury artystycznej tego czasu na tle współczesnych tendencji w humanistyce.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są dzieje sztuki nowoczesnej od I dekady XX wieku do jego II połowy. Twórczość artystyczna będzie analizowana na tle przemian kulturowych, społecznych i ideowych epoki. Omawiane będą m.in. takie zagadnienia jak: źródła nowoczesności, rola „prymitywizmu” w sztuce XX w., problematyka awangardy jako kluczowej tradycji artystycznej, przemiany paradygmatu awangardy, problem reprezentacji i twórczości bezprzedmiotowej, negacja i programy „antysztuki”, sztuka i ideologia.

Literatura:

K. Ruhrberg, M. Schneckenburger, C.Fricke, K. Honnef, Art of the 20th Century, Cologne (Taschen) 2005

D. Preziosi, Rethinking of Art History: Meditations on a Coy Science, New Haven 1989

J. Weiss, The Popular Culture of Modern Art. Picasso, Duchamp and Avant-Gardism, Yale University Press, New Haven 1994

M. Antliff, Inventing Bergson. Cultural Politics and the Parisian Avant-Garde, Princeton University Press, Princeton 1993

I. Golomstock, Totalitarian Art, New York 1990

B. Hinz, Die Malerei im deutschen Faschismus: Kunst und Kontrrevolution, Munchen 1974

Y.A. Bois, Painting as Model, Cambridge 1990

R.Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge 1994

R.Poggioli, The Theory of the Avant-Garde, Harvard Uni.Press, 1968

R. L. Goldberg, Performance Art: from Futurism to the Present, London 1995

B. Artshuler, Avant-garde in Exhibition: New Art in the 20th century, Berkeley 1998

A. Turowski, Wielka utopia awangardy, Warszawa 1990,

P. Bürger, Teoria awangardy, Kraków 2006

S.Guilbaut, Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej, Warszawa 1992

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze zróżnicowaną tematyką sztuki współczesnej oraz umiejętność krytycznej analizy dzieła sztuki, rozpoznawania i wartościowania zjawisk artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie samodzielnej pracy na wybrany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poprzęcka
Prowadzący grup: Maria Poprzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.