Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

African Americans in US History (Afroamerykanie w historii Stanów Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SA025
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: African Americans in US History (Afroamerykanie w historii Stanów Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd historii Afroamerykanów od czasów kolonialnych po dzień dzisiejszy, ze specjalną uwagą zwróconą na zagadnienia takie jak niewolnictwo, rasizm, czarna tożsamość, płeć, ruch praw obywatelskich oraz wkład Afroamerykanów w rozwój amerykańskiego społeczeństwa i kultury.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentom przeglądu doświadczeń afrykańskiej diaspory w toku historii USA. Zajęcia nie skupią się tylko na narracji tego doświadczenia, ale też na kulturowym, społecznym i politycznym wymiarze interakcji Afrykanów i Europejczyków w USA Zajęcia pomogą studentom zrozumieć perspektywę Afroamerykanów w tej interakcji poprzez lekturę oraz analizę autobiografii postaci takich jak Mary Prince, Olaudah Equiano, Frederick Douglass, Linda Brent, Solomon Northup, Booker T. Washington, Ida B. Wells, Mary Pauli, Anne Moody, Malcolm X i Barack Obama. Podjęte zostaną starania przedstawienia tych doświadczeń w porównawczym kontekście poprzez krótkie omówienie losów diaspory afrykańskiej i niewolnictwa w Ameryce Łacińskiej. Zajęcia zakończą się analizą demograficznego stanu Czarnej Ameryki.

Literatura:

Prace ogólne:

Franklin, From Slavery to Freedom

Painter, Creating Black Americans

Maier, From Plantation to Ghetto

Boyd, Autobiography of a People

Jones, Labor of Love, Labor of Sorrow

Holt, Major Problems in African American History, vols 1&2

Konkretne zadania mogą różnić się pomiędzy semestrami, szczegółowy syllabus do bieżących zajęć dostępny jest na platformie COME.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu kursu studenci będą posiadać:

- podstawową wiedzę o historii Afroamerykanów

- zrozumienie miejsca Afroamerykanów społeczeństwie USA

- podstawową wiedzę o wkładzie Afroamerykanów w kulturę USA

- świadomość tego jak płeć wpływa na doświadczenia Afroamerykanów.

Umiejętności:

W trakcie zajęć studenci rozwiną swoja umiejętność:

- prowadzenia badań dotyczących życia Afroamerykanów

- komunikowania wyników tych badań w języku angielskim

- naukowego analizowania autobiografii.

Kompetencje społeczne:

Po zakończeniu zajęć studenci:

- zrozumieją rolę niewolnictwa w doświadczeniu Afroamerykanów

- docenią sukcesy ruchu praw obywatelskich

- będą świadomi rasizmu wciąż mającego swoją ekspresję we współczesnym amerykańskim społeczeństwie

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania: obecność, aktywne uczestnictwo w dyskusji podczas zajęć, czytanie lektur, krytyka książek, test końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: William Glass
Prowadzący grup: William Glass
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)