Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Madness in American Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0024
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Madness in American Culture
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - koszyk 1 - studia BA - 2 i 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie kultury amerykańskiej poprzez kategorię szaleństwa i studiów o szaleństwie - interdyscyplinarnej dyscypliny naukowej, która redefiniuje pojęcia "zdrowia psychicznego" i "racjonalności", komplikuje psychiatryczne interpretacje zdrowia i dobrego samopoczucia oraz skupia się na dyskursach i praktykach władzy dotyczących szaleństwa. Na zajęciach przyjrzymy się definicjom szaleństwa, depresji i niepełnosprawności umysłowej i będziemy starać się rozwikłać relację między tymi trzema pojęciami. Przeczytamy kanoniczne dzieła literatury amerykańskiej, np. "Żółtą tapetę" i porozmawiamy o związkach płci, rasy, klasy i szaleństwa. Zapoznamy się także z autobiografiami osób uznanych za "szalone" i historią ruchu wyzwolenia "szaleńców". Będziemy także analizować dyskurs publiczny na temat strzelanin na kampusach amerykańskich uczelni i porozmawiamy o tym, w jaki sposób szaleństwo, męskość i białość funkcjonują w owym dyskursie.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są analizie kultury amerykańskiej poprzez kategorię szaleństwa i studiów o szaleństwie - interdyscyplinarnej dyscypliny naukowej, która redefiniuje pojęcia "zdrowia psychicznego" i "racjonalności", komplikuje psychiatryczne interpretacje zdrowia i dobrego samopoczucia oraz skupia się na dyskursach i praktykach władzy dotyczących szaleństwa. Na zajęciach przyjrzymy się definicjom szaleństwa, depresji i niepełnosprawności umysłowej i będziemy starać się rozwikłać relację między tymi trzema pojęciami. Przeczytamy kanoniczne dzieła literatury amerykańskiej, np. "Żółtą tapetę" i porozmawiamy o związkach płci, rasy, klasy i szaleństwa. Zapoznamy się także z autobiografiami osób uznanych za "szalone" i historią ruchu wyzwolenia "szaleńców". Będziemy także analizować dyskurs publiczny na temat strzelanin na kampusach amerykańskich uczelni i porozmawiamy o tym, w jaki sposób szaleństwo, męskość i białość funkcjonują w owym dyskursie.

Celem zajęć jest umożliwienie dyskusji, w której szaleństwo, niepełnosprawność kognitywna, intelektualna, umysłowa i psychiatryczna są rozumiane jako forma różnicy ukształtowana przez społeczne oczekiwania i normy, medykalizację i - szerzej - rozwój medycyny, proces wytwarzania wiedzy i osobiste doświadczenia. Poprzez analizę różnorodnych tekstów i prac artystycznych - artykułów naukowych, seriali telewizyjnych, filmów, autobiografii, powieści i opowiadań - będziemy badać, jaką rolę pełni szaleństwo w amerykańskiej wyobraźni kulturowej.

Literatura:

MOŻLIWE SĄ ZMIANY W LIŚCIE LEKTUR

Margaret Price, “Defining Mental Disability”

Dan Goodley, “Introduction to Global Disability Studies”

Nirmala Erevelles, “(Im)material citizens: Cognitive Disability, Race, and the Politics of Citizenship”

Steven Noll, “Institutions for People with Disabilities in North America”

Bradley Lewis, “A Mad Fight: Psychiatry and Disability Activism”; "American Horror Story", sezon 2, odcinek 1

Susanna Kaysen, "Girl, Interrupted"

Liat Ben-Moshe, “The Institution Yet to Come”: Analyzing Incarceration Through a Disability Lens”

Margaret Price, “Listening to the Subject of Mental Disability: Intersections of Academic and Medical Discourses”

Margaret Price “Assaults on the Ivory Tower: Representations of Madness in the Discourse of U.S. School Shootings”

"Bowling for Columbine", reż. Michael Moore

Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper"

Meri Nana-Ama Danquah, “Willow Weep for Me: A Black Woman’s Journey Through Depression” (fragment)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student/ka:

- zna różne sposoby interpretacji szaleństwa i niepełnosprawności,

- używa pojęć pochodzących ze studiów o szaleństwie i studiów o niepełnosprawności,

- rozumie, w jaki sposób rasa, płeć i klasa mają wpływ na społeczne definicje szaleństwa,

- jest świadomy/a w jaki sposób ableizm kształtuje społeczeństwo.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student/ka:

- formułuje argumenty na temat związane z szaleństwem i niepełnosprawności,

- potrafi dokonać syntezy informacji,

- potrafi wykorzystać studia o szaleństwie i studia o niepełnosprawności w analizie kultury amerykańskiej,

- potrafi skuteczne przekazywać teorie i pojęcia naukowe zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej z uwzględnieniem osób, do których przekaz jest kierowany.

Kompetencje

Po ukończeniu kursu student/ka:

- rozumie akademickie teksty i potrafi je wykorzystać w krytycznej analizie kultury,

- jest w stanie zidentyfikować ableistyczne treści,

- potrafi aktywnie i z szacunkiem w stosunku do innych osób uczestniczyć w dyskusjach,

- potrafi skutecznie szukać i analizować informacje.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć będę kłaść nacisk na aktywne uczestnictwo studentek i studentek, a więc na zaangażowanie w dyskusje klasowe i pracę w grupach. Oczekuję, że studentki i studenci będą zapoznawać się na bieżąco z omawianymi tekstami i materiałami i brać czynny udział w ich omawianiu.

- Pięć krótkich esejów/odpowiedzi do tekstów (50 punktów, 10 punktów za esej)

- Esej końcowy (30 punktów)

- Obecność i uczestnictwo w zajęciach (20 punktów)

Skala ocen:

100-97: 5!

96-91: 5

90-84: 4+

83-78: 4

77-68: 3+

67-60: 3

59-0: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła
Prowadzący grup: Natalia Pamuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)