Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Misfits, Rebels, and Outlaws: Landmark Movies of the 1950s and 1960s

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0033 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Misfits, Rebels, and Outlaws: Landmark Movies of the 1950s and 1960s
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs przygląda się kilkunastu kluczowym filmom hollywoodzkim z lat 50. i 60., pytając, jak opowiadają one ówczesny kontekst społecznokulturowy. Co mówią o zimnej wojnie, ruchu praw obywatelskich, kontrkulturze, kulturowym wpływie psychoanalizy? Centralne wątki zajęć (i omawianych dzieł filmowych) to alienacja, lęk, konformizm, wykluczenie społeczne i bunt.

Pełny opis:

Jak Hollywood lat 50. i 60. radziło sobie z falą kultury młodzieżowej, a potem z kontrkulturą? Jak opowiadało o gwałtownie zmieniających się stosunkach rasowych, rolach płci, obyczajach seksualnych? O zimnowojennych lękach i obsesjach, takich jak groźba wybuchu bomby atomowej i zagrożenie komunizmem? Kurs przygląda się kilkunastu powstałym w tej burzliwej epoce filmom, pytając, jak ówczesne kino reagowało na kontekst polityczny, zmiany społeczne i konflikty kulturowe. Każdemu z filmów towarzyszyć będę starannie dobrane lektury: dokumenty historyczne z epoki oraz teksty krytyczne, które przyglądają się ideologicznemu wymiarowi Hollywood oraz kulturowym i politycznym aspektom omawianych dzieł filmowych.

Pod koniec kursu odbędą się prezentacje grupowe poświęcone wybranym przez studentów ważnym filmom z epoki, które nie zostały uwzględnione w toku zajęć.

Omówimy następujące filmy:

On the Waterfront (1954)

Rebel without a Cause (1955)

The Blackboard Jungle (1955)

All That Heaven Allows (1955)

Invasion of the Body Snatchers (1956)

12 Angry Men (1957)

Three Faces of Eve (1957)

The Children’s Hour (1961)

The Manchurian Candidate (1962)

To Kill a Mocking Bird (1962)

Dr. Strangelove (1964)

Bonnie and Clyde (1967)

The Graduate (1967)

In the Heat of the Night (1967)

Easy Rider (1968).

Note: the above list may undergo slight change.

Literatura:

Albert, Judith Clavir and Stewart Edward Albert. The Sixties Papers: Documents of a Rebellious Decade. New York: Praeger, 1984.

Biskind, Peter. Seeing Is Believing: Or How Hollywood Taught Us to Stop Worrying and Love the '50s.

Finder, Henry, ed. The 50s: The Story of a Decade. New Yorker: Modern Library, 2016.

Finder, Henry, ed. The 60s: The Story of a Decade. New York: Modern Library, 2017.

Grant, Keith Barry, ed. American Cinema of the 1960s: Themes and Variations. New Brunswick: Rutgers UP: 2008.

Harris, Mark. Pictures at a Revolution: Five Movies and the Birth of the New Hollywood. New York: Penguin: 2008.

Hoberman, J. The Dream Life: Movies, Media, And The Mythology Of The Sixties. New York: The New Press: 2003.

Mintz, Steven and Randy W. Roberts, eds. Hollywood's America: Twentieth-Century America Through Film. Fourth edition. Wiley Balckwell, 2010.

Pomerance, Murray, ed. American Cinema of the 1950s: Themes and Variations. New Brunswick: Rutgers UP: 2005.

Slocum, David, J., ed. Rebel Without a Cause. Approaches to a Maverick Masterwork J. David Slocum. Albany: Suny Press, 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą historii politycznej i kulturowej USA lat 50, 60.

- zna szerokie spektrum amerykańskich filmów głównego nurtu z lat 50 i 60.

- rozumie język filmu - potrafi rozpoznać kluczowe techniki i elementy filmowej „gramatyki”;

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi kompetentnie mówić o filmie, analizując konkretne sceny i całe fabuły, odnosząc się do kontekstu kulturowego;

- potrafi przygotować i wyglosić prezentację na dość wąsko zakrojony temat w dziedzinie filmoznawstwa;

-- potrafi zaplanować i napisać pracę akademicką w zakresie filmoznawstwa amerykanistycznego.

3. KOMPETENCJE

- potrafi współpracować z grupą, brać aktywny udział w dyskusji;

- jest otwarty na rozmaite opinie dotyczące konkretnych filmów a także wizji kultury i społeczeństwa USA;

- potrafi formułować własne poglądy w sposób spójny i wyrazisty, zachowując jednak szacunek dla poglądów odmiennych.

Metody i kryteria oceniania:

Części składowe oceny to:

- aktywny udział w zajęciach - 20%

- prezentacja grupowa - 30 %

- praca końcowa (analizę jednego z filmów omawianych w trakcie kursu; 6-8 stron) - 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.