Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Film in the 21st Century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0043 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American Film in the 21st Century
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs oferuje kompleksowy przegląd kina amerykańskiego w pierwszych dwu dekadach XXI. Poszczególne zajęcia poświęcone będą wybranym gatunkom, stylom i grupom filmów, jak również zmianom w przemyśle filmowym oraz innowacjom technicznym.

Pełny opis:

Kurs oferuje kompleksowy przegląd kina amerykańskiego w pierwszych dwu dekadach XXI. Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi:

* blockbuster cinema;

* sektor niezależny w USA;

* najważniejsze gatunki XXI wieku: science fiction, action movie, kino etniczne, nowy film wojenny;

* wpływ techniki na wszystkie etapy produkcji filmu;

* adaptacje i światy narracyjne;

* główne teorie filmowe (psychoanaliza, feminizm, Marksizm).

Literatura:

Wybrane pozycje krytyczne:

* Chris Holmlund - American Cinema of the 1990s

* Yannis Tzioumakis - American Independent Cinema

* David Sutton, Peter Wogan - Hollywood Blockbusters. The Anthropology of Popular Movies

* Sharon Packer - Movies and the Modern Psyche

* wybrane artykuły

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

* posiada wiedzę dotyczącą kina amerykańskiego w XXI wieku

* jest świadomy ewolucji gatunków, konwencji i trendów w kinie amerykańskim

* posiada zaawansowaną wiedzę historycznych kontekstów kina w USA

2. UMIEJĘTNOŚCI

* umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

* potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do kina

*. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest świadomy kulturowego znaczenia kina amerykańskiego

* jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie najnowszej kultury amerykańskiej

* rozumie i docenia rolę Stanach Zjednoczonych w rozwoju globalnego kina

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są czytać zadane lektury (średnio 1 artykuł/rozdział na tyfzień), oglądać filmu (średnio 1 tytuł na tydzień), uczęszczać na zajęcia, brać udział w dyskusjach oraz przygotować projekt końcowy.

1) projekt końcowy

2) aktywność na zajęciach

3) cotygodniowe zadania na Slacku

Ocena ostateczna z kursu wyliczana jest według systemu znanego jako specs grading, który jest o wiele sprawiedliwszy dla studentów niż tradycyjny system oparty na widełkach procentowych oraz pozwala na ciągłe monitorowanie postępów i szans na taką czy inną ocenę końcową.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.