Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ABC zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0303-PZD-AZR-ABC-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ABC zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Platforma Zielonego Dialogu
Grupy: Akademia Zrównoważonego Rozwoju - OG Platformy Zielonego Dialogu
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Określenie „zrównoważony rozwój” weszło do codziennego słownika i staje się coraz częściej używaną, popularną kategorią określania i oceniania. W powszechnym dyskursie wymagane jest od nas zachowanie dążące do uzyskania zrównoważonego rozwoju – w podtekście w oczekiwaniu, że degradacja naszej planety zostanie zahamowana lub spowolniona, a rozwój zachowany lub zintensyfikowany. Ten kurs przedstawia podstawowe elementy, na które należy zwrócić uwagę rozważając definiowanie zrównoważonego rozwoju i sposoby dążenia do niego.

Co to jest zrównoważony rozwój? Czy można zapobiegać degradacji środowiska? Które elementy naszego codziennego życia można dostosować do oczekiwania osiągnięcia zrównoważonego rozwoju? Co wymusza zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach? Jak przedsiębiorstwa osiągają zrównoważony rozwój? Przed jakimi wyzwaniami stają poszczególne branże produkcji i usług?

Kurs prowadzony jest we współpracy z przedsiębiorstwami

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczynają się blokiem prowadzonym przez wykładowców UW, który w dalszej kolejności jest uzupełniony o perspektywę praktyczną przedstawioną przez przedstawicieli różnych branży produkcyjnych i usługowych. W ten sposób kurs łączy wiedzę teoretyczną i wyniki prowadzonych na UW badań z realiami działania przedsiębiorstw. Złożenie tych dwóch perspektyw łączących wymiar akademicki i praktyczny ma na celu narysowanie jak najbardziej precyzyjnego obrazu dzisiejszego rozumienia koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz przedstawić jego rzeczywisty kontekst.

Początkowo kurs koncentruje się na zagadnieniach zmian środowiskowych, klimatycznych, zasobach energetycznych Ziemi, by przejść do sposobów naszego korzystania z zasobów naturalnych w kontekście z jednej strony konieczności zapewnienia przetrwania, a z drugiej – sposobu życia. Te ramy abstrakcyjne są następnie uzupełniane przez specjalistów od zrównoważonego rozwoju z firm współpracujących przy realizacji kursu, a reprezentujących szeroką gamę branży.

Zakres wykładów:

1. Dlaczego uczenie się o zrównoważonym rozwoju jest ważne?

2. Zrównoważony rozwój: na czym polega i jak go zapewnić?

3. Zmiany środowiskowe: ziemia – powietrze – woda

4. Zmiany klimatyczne – ekosystemy – człowiek

5. Zasoby energetyczne Ziemi

6. Rolnictwo: jak wyżywić ludzkość i nie zniszczyć Ziemi?

7. Styl życia a zmiany środowiskowe: perspektywa społeczna (Czy „reduce, reuse, recycle” wystarczy?)

8. Europejski Zielony Ład: koło ratunkowe?

9. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

10. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

11. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

12. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

13. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

14. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

15. Wykład podsumowujący/zaliczenie

Klasyczny wykład akademicki łączący formę stacjonarną i ew. zdalną (hybrydowo, z elementem zdalnym tylko w przypadku, kiedy nie będzie możliwości realizacji zajęć stacjonarnych).

Literatura:

Wskazywana podczas pierwszych zajęć.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu zajęć student potrafi (wiedza):

- przybliżyć koncepcję zrównoważonego rozwoju

- określić w jaki sposób dążenie do zrównoważonego rozwoju jest kluczowe dla cywilizacji

- określić elementy wymagające balansowania przy określaniu wpływu działalności człowieka na środowisko

- przedstawić procesy zależności pomiędzy zmianami wód, powietrza i ziemi

- określić jaki model życia i działania człowieka jest najbardziej zrównoważony

- naszkicować największe problemy wpływające na degradację środowiska, a związane z działaniem człowieka

- określić stopień niszczącej działalności człowieka w kontekście występowania zjawisk naturalnych wpływających na degradację środowiska

- określić eko-wymogi prawne związane z działalnością przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i kierunki jego rozwoju

- określić pozytywne i negatywne skutki wdrażania regulacji prawnych dla przedsiębiorstw

- przybliżyć realia funkcjonowania dużego i średniego przedsiębiorstwa wobec wymogu dbania o zrównoważony rozwój

- przybliżyć kontekst działania wybranych branży produkcyjnych i usługowych wobec działania sił rynkowych i eko-regulacji

Nabywane kompetencje społeczne:

- definiowanie części problemów badawczych

- stawianie pytań cząstkowych do pytania badawczego

- określić rodzaj i pochodzenie źródeł informacji potrzebnych do udzielenia odpowiedzi na pytanie

- znaleźć i określić wartość źródeł informacji

- definiowanie postulatów w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Standardowa skala akademicka, test wyboru złożony z pytań odnoszących się do treści wykładów.

Test na platformie Kampus

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Dziewulska
Prowadzący grup: Agata Dziewulska, Wiktor Kotowski, Paweł Kozłowski, Szymon Malinowski, Jakub Rok, Jakub Sokołowski, Krzysztof Szamałek, Marcin Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Klasyczny wykład akademicki łączący formę stacjonarną i ew. zdalną (hybrydowo, z elementem zdalnym tylko w przypadku, kiedy nie będzie możliwości realizacji zajęć stacjonarnych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)