Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M07MD Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Wybór klasycznych wyników kombinatoryki i teorii grafów pominiętych w wykładzie kursowym

Pełny opis:

1. Konfiguracje kombinatoryczne.

2. Twierdzenie Dilwortha i teoria zbiorów ekstremalnych.

3. Funkcje tworzące i ich zastosowania.

4. Zliczanie: wzory inwersyjne.

5. Teoria Ramseya. Grafy ekstremalne.

6. Metody algebraiczne w teorii grafów.

7. Metoda probabilistyczna.

8. Losowość w grafach.

Wymagania: Matematyka Dyskretna 1000-212bMD

Założenia: Znajomość podstaw kombinatoryki i teorii grafów oraz rachunku prawdopodobieństwa.

Literatura:

1. N. Alon, J. Spencer, 'The probabilistic method'

2. R. Diestel, 'Graph Theory'

3. J.H. van Lint, R.M. Wilson, 'A course in combinatorics'

4. H.S. Wilf, 'generatingfunctionology'

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie kombinatoryki i teorii grafów (K_W01).

2. Zna podstawy zastosowań metod probabilistycznych i algebraicznych w matematyce dyskretnej (K_W01).

3. Rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych (K_W01, K_W02).

Umiejętności

1. Potrafi analizować i rozwiązywać problemy o średnim stopniu złożoności z zakresu matematyki dyskretnej (K_U01).

2. Potrafi zrozumieć i stosować formalny opis obiektów matematycznych (K_U01, K_U03).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01).

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

3. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (testowy, wszyscy są do niego dopuszczeni), dla chętnych dodatkowo egzamin ustny w sesji.

W przypadku zaliczania przedmiotu przez doktoranta, dodatkowym elementem zaliczenia będzie opracowanie wskazanego przez wykładowcę zagadnienia na podstawie anglojęzycznej literatury i zreferowanie go na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Malinowski
Prowadzący grup: Adam Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Malinowski
Prowadzący grup: Adam Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.