Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M09OTW Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Obliczeniowa teoria wyboru społecznego
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Obliczeniowa Teoria Wyboru Społecznego jest dziedziną na przecięciu informatyki, ekonomii i nauk społecznych, która bada metody którymi możemy agregować preferencje ludzi w celu podjęcia wspólnej decyzji. Przykładowo, znacząca część teorii bada reguły wyboru pojedynczego zwycięzcy (np. systemy używane w wyborach prezydenckich). Teoria ta bada również reguły (protokoły/algorytmy) które mogą być używane do podejmowania decyzji publicznych w innych przypadkach: np., w przypadku wyboru komitetu, wyboru projektów które powinny być realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, przyporządkowania uczniów/studentów do szkół w oparciu o ich preferencje, czy też do efektywnej alokacji zasobów.

Pełny opis:

Przedmiot będzie omawiał następujące zagadnienia:

1. Aksjomatyczna analiza metod wyboru pojedynczego zwycięzcy. Paradoksy, twierdzenia o niemożliwości, normatywne porównywanie metod wyborczych. Manipulacje systemów wyborczych i pojęcie zniekształcenia (ang., distortion). (4 wykłady)

2. Aksjomatyczna i algorytmiczna analiza metod wyboru komitetów. (3 wykłady)

3. Bezstronny wybór. (1 wykład)

4. Sprawiedliwy podział niepodzielnych obiektów. (2 wykłady)

5. Stabilne przyporządkowania (ang., stable matching). (1 wykład)

6. Protokoły wymiany nerek między pacjentami. (1 wykład)

7. Rynki przewidywań. (1 wykład)

8. Wprowadzenie do projektowania mechanizmów. (2 wykłady)

Literatura:

Wykład w większości będzie prowadzony w oparciu o następującą książkę:

Felix Brandt, Vincent Conitzer, Ulle Endriss, Jérôme Lang, Ariel D. Procaccia: Handbook of Computational Social Choice. Cambridge University Press 2016, ISBN 9781107446984

http://procaccia.info/papers/comsoc.pdf

Dodatkowo omawiać będziemy zagadnienia w oparciu o artykuły publikowane w tematycznych czasopismach..

Efekty uczenia się:

Wiedza

* Zna podstawowe pojecia i zagadnienia z zakresu teorii wyboru społecznego.

* Zna podstawowe reguły i algorytmy podejmowania decyzji.

* Zna metody analizy reguł podejmowania decyzji.

(K_W01, K_W02)

Umiejętności

* potrafi zaaplikować nowe techniki we własnej pracy badawczej (K_U01)

* potrafi korzystać z tekstów źródłowych i podręczników w języku angielskim (K_U14)

Kompetencje

* rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (K_K08).

* potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Będzie 14 zadań domowych i krótki egzamin ustny.

Przedmiot można zaliczać w ramach studiów doktoranckich jako przedmiot "metodologiczny"; wówczas dodatkowym warunkiem zaliczenia jest rozwiązanie co najmniej jednego najtrudniejszego (ostatniego) zadania z jednej z serii prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michalak, Piotr Skowron
Prowadzący grup: Michał Jaworski, Grzegorz Pierczyński, Piotr Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Skowron
Prowadzący grup: Grzegorz Pierczyński, Piotr Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.